Hållbart

Lidingöloppet strävar efter att utgöra en social och naturnära upplevelse utöver det vanliga - lika enastående i framtiden som sedan det första loppet år 1965. För att uppnå detta bedrivs ett omfattande hållbarhetsarbete, uppdelat i miljöperspektiv, socialt perspektiv och ekonomiskt perspektiv, liksom ett arbete inriktat på fem av FN:s globala hållbarhetsmål. 

Lidingöloppets arbete med FN:s mål för hållbar utveckling
Lidingöloppet har, bland FN:s 17 mål för hållbar utveckling, valt att fokusera på följande fem globala mål:

3. God hälsa och välbefinnande
Lidingöloppet ska vara en drivkraft och inspiration för motion, hälsa och välmående för deltagare i alla åldrar, från alla bakgrunder, utifrån alla förutsättningar, och med alla ambitionsnivåer - varje dag och året runt. 

12. Hållbar konsumtion och produktion
Lidingöloppet ska samarbeta med leverantörer och sponsorer som har samma värderingar som vi själva. Det här bidrar till bättre produkter, minskar risker och stärker vårt varumärke. I dialog med våra leverantörer och sponsorer har vi möjlighet att skapa ringar på vattnet för en hållbar utveckling.

13. Bekämpa klimatförändringarna
Lidingöloppet har naturen som arena och har därför alltid klimatet i beaktande. Det betyder att vi strävar efter att minska vår påverkan på klimatet - framför allt genom att hjälpa deltagare att resa hållbart till våra arrangemang och genom medvetna val av leverantörer, källsortering och återbruk under samtliga lopp. Även inom Lidingöloppets verksamhet görs medvetna val för att minska klimatavtrycket. Vi väljer i första hand miljömärkta produkter, återvinner alla resurser, prioriterar möten via video eller telefon, och vid resor väljer vi tåg framför flyg.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Lidingöloppet är ett av Lidingös starkaste varumärken ska verka i symbios med det lokala näringslivet i och runt Lidingö. Loppen ska även vara till ekonomisk gagn för ideella föreningar för barn- och ungdomsidrott, vilka tilldelas 100 % av överskotten från Lidingöloppets arrangemang.

17. Genomförande och partnerskap
Lidingöloppet drivs av de två ideella föreningarna IFK Lidingö Friidrott och IFK Lidingö Skid- och Orienteringsklubb. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra partners, leverantörer, samarbetsföreningar och det lokala näringslivet. Vi är stolta över att vara del av En Svensk Klassiker och genom våra arrangemang och vårt strukturerade gemensamma hållbarhetsarbete bidra till att vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå våra mål. För mer information kring arbetet kring hållbarhet tillsammans med En Svensk Klassiker, vänligen klicka här.

Socialt hållbarhetsarbete

Lidingöloppet ska utgöra en motor för svensk motionsidrott - en tidlös inspirationskälla för idrottsgemenskap, folkhälsa och ett Sverige i rörelse i en tid efter pandemin och för ett samhälle i ständig förändring. Under hela året, även mellan de ordinarie lopparrangemangen, delar Lidingöloppet, genom våra kommunikationskanaler, tips på rörelse och hälsosamma vanor för alla förutsättningar.

Utöver att verka för idrottsglädje stödjer Lidingöloppet, genom våra arrangemang, flera samhällsviktiga projekt  - från cancerforskning (i Rosa Bandet-loppet) och blodgivning (Blodomloppet) till föreningsidrott för barn och unga (under samtliga arrangemang).


Miljömässigt hållbarhetsarbete

Lidingöloppets miljömässiga hållbarhetsarbete innefattar två huvudsakliga fokusområden: 1. att minimera klimatpåverkan från resor och logistik i samband med loppen, och 2. att se till att allt skräp under arrangemangen omhändertas och återvinns. 

I fråga om fokusområde 1 genomför Lidingöloppet omfattande insatser för att vägleda deltagare till hållbara transporter till/från loppen. Genom Lidingöloppet samarbetspartners inom transportsektorn är det idag möjligt att resa kollektivt till och från arrangemangen från stora delar av Sverige med landsvägsbuss, tåg och lokalbuss. Inför loppen genomför vi dessutom riktade kommunikationsinsatser för att hjälpa deltagare att välja bort bilen som transportväg till förmån för cykel och/eller kollektivtrafik. För deltagare som inte vill eller kan resa över Sverige och världen finns det desssutom möjlighet att delta i t.ex. TCS Lidingöloppet och Rosa Bandet-loppet på distans genom Rosa Bandet-loppet@Hemma. 

Avseende fokusområde 1 har Lidingöloppet en mycket omsorgsfull hantering av skräp i och runt arenorna. Utmed alla spår finns förutsättningar att återvinna material, och i samverkan med funktionärer sker ett nogrannt renhållningsarbete under och efter alla arrangemang. 

Ekonomiskt hållbarhetsarbete

Lidingöloppet är ett starkt varumärke, vars verksamhet skapar förutsättningar för ideell idrottsverksamhet för barn och unga. Vi strävar därför mot att fortsätta tillhandahålla attraktiva upplevelser för löpare över hela världen. För att fortsätta utveckla våra arrangemang använder vi regelbundna deltagarundersökningar. Lidingöloppet är även en stark länk i Lidingös besöknsnäring och ska vara en trovärdig partner till det lokala näringslivet i samband med loppen.

 

Hållbarhetsarbetet hos några av våra partners.

Stadium Hållbarhetsrapporter (stadium.se)

Saucony Sustainability | Saucony Sweden

Smakis Ekovinst — SMAKIS

SJ Hållbarhet - SJ

TCS Hållbarhet är integrerat i hela TCS verksamhet och affärsmodell

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer