Lidingöloppets Integritetspolicy

För oss på Lidingöloppet är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ut dina personuppgifter till oss. Lidingöloppet följer dataskyddsförordningens lagar och regler och är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Godkänner du inte vår integritetspolicy kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter till annan part för delar av tävlingsförfarandet. Se fortsättning nedan.

För anmälan måste du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal med Föreningen.

Personuppgiftsansvarig
Lidingöloppet är personuppgiftsansvarig.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en fysik person. Det kan vara uppgifter som namn, telefonnummer, personnummer, adress, e-postadress, bilder eller filmer.

Vilka uppgifter samlar vi in?

-Namn
-Adress
-Personnummer
-E-post
-Telefonnummer
-Kön
-Nationalitet
-Betalningsinformation
-Tidtagning

Var får vi personuppgifterna ifrån?

Lidingöloppet har fått dem från dig som fysisk person när du gett samtycke (innan 25 maj 2018) eller när du gett samtycke vid en intresseanmälan, anmälan till lopp eller anmälan till evenemang som arrangeras av Lidingöloppet (efter 25 maj 2018).

Varför samlar vi in personuppgifterna?
-Identifikation och ålderskontroll
-Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
-Säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
-Göra det möjligt att för dig att få din personliga anmälnings- och resultathistorik.
-Fastställa och publicera anmälnings- och resultatlistor för samtliga deltagare innan, under och efter loppen.
-Kunna förmedla priser till vinnare av dessa antingen via placering i resultat eller via utlottning.
-För att kunna göra en korrekt startgruppseedning i de lopp som har detta.
-Kunna producera till exempel korrekt utrustning till deltagare i loppen, så som nummerlappar.
-Möjlighet att kontakta dig eller någon anhörig före, under och efter loppet (t.ex. genom utvärderingar).
-För att erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, resultat och försäkring.
-Kunna skicka deltagarens personliga beställningar så som bilder, diplom, Folksams motionsloppsförsäkring eller Folksams motionsloppsförsäkring Stor, Racefox.
-Nationstillhörighet samlas in för att vi ska kunna urskilja vilka som behöver fylla i svenskt personnummer, samt för att kunna föra statistik över antal deltagande länder.
-Personnummer/ålder, kön, ort samlas in för att kunna föra korrekt statistik från de olika loppen.
-Könstillhörighet samlas in för att vi har ett lopp som enbart är för kvinnor.
-Kunna kommunicera med deltagarna som deltar i ett lopp, innan eller efter ett lopp.
-För att kunna marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster.
-Vår kundtjänst ska kunna kommunicera med kunden och besvara frågor via telefon, e-post eller andra kanaler (t.ex. sociala medier).
-Kunna göra en identifikation.
-Utveckla våra tjänster mer användarvänliga och förbättra tjänsterna så som hemsida, evenemang och produkter och erbjudanden.
-För att förebygga, förhindra och utreda missbruk av en tjänst.

Grunderna är berättigat intresse, intresseavvägning, fullföljande av köpeavtal och allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att förse ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt deltagande och för att kunna tillgodose vårt intresse för att kunna marknadsföra våra evenemang och tjänster.


Vilka är Lidingöloppet register?

Löpardatabas
(orderhantering, grunddata för nyhetsutskick, anmälningar och resultatlistor)

Kategori av personuppgift
Namn, adress, kön, personnummer, lopp, evenemang, lopp- och evenemangsstatistik, tidigare resultat, betalningsinformation, kontaktuppgifter till anhörig, lagmedlemsskap, klubbmedlemsskap, eventuella noteringar från deltagaren.

Syfte
Hantera deltagarnas anmälningar, sammanföra en deltagare med dess tidigare statistik och/eller skapa ny statistik.

Rättslig grund
Via samtycke från deltagaren. Fullföljande av köpeavtal. Berättigat intresse som är nödvändig för att deltagare att kunna delta och för Lidingöloppet för att kunna genomföra evenemang och tävlingar. 

Lagring
Lidingöloppet sparar uppgifterna i enlighet med bokföringslagen.


Fotografering och filmning

Kategori av personuppgift
Foton och rörlig bild

Syfte
Marknadsföra våra lopp och evenemang via hemsida, annonser, sociala medier, tidningsartiklar, via partners annonsering för lopp eller evenemang

Rättslig grund:
Intresseavvägning. Allmänt intresse

Lagring
Lidingöloppet sparar bild och filmupptagningar från loppen.
Trycksaker

Kategorier av personuppgifter
Namn, Postnummer, Postort, Land, Kön, personid enligt Lidingöloppets löpardatabas, bilder, födelseår.

Syfte
Informera, marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster via Inbjudan, Startbevis, Reportagetidning.

Rättslig grund
Den registrerade har gett samtycke vid anmälan, berättigat intresse och allmänt intresse.

Lagring
Lidingöloppets leverantör trycker information, adresserar och skickar postalt utskick enligt adressuppgifter lämnade vid samtycke.


Digitala utskick

Kategorier av personuppgifter
E-postadress, Namn, Födelseår, Postnummer, Postort, Land, Kön

Syfte
Så som nyhetsbrev, tävlingsinformation.
Informera, marknadsföra våra lopp, evenemang, produkter och tjänster.
För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Lidingöloppets samarbetspartners i vissa fall möjlighet att disponera Lidingöloppets adressregister via Lidingöloppet. Lidingöloppet delar inte uppgifter till våra partners eller sponsorer. Sponsorer och partners till Lidingöloppet får skicka erbjudanden via Lidingöloppet. Det går att välja att Avprenumerera i utskicken.

Rättslig grund
Den registrerade har gett samtycke vid anmälan. Berättigat intresse och allmänt intresse.

Lagring
Lidingöloppet uppdaterar uppgifterna och tar bort uppgifter äldre än 3 år efter inkommit samtycke till ovan Löpardatabas.


Kundundersökningar, Questback

Kategorier av personuppgifter

E-postadress, Namn, deltagande evenemang, startnummer, kön, samt annan för evenemanget relevant information.

Syfte
Samla in feedback från löparna för att förbättra Lidingöloppets olika arrangemang.

Rättslig grund
Den registrerade har gett samtycke vid anmälan.

Lagring
Lidingöloppet gör kontinuerligt rensningar i registret i form av avidentifiering.

Läs mer om Questback här.


Kundsupport

-Kundo, läs mer om Lidingöloppets kundtjänst hos Kundo och dess policy här.

Leverantörer (för köpta tilläggstjänster) Se Personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer under ” Vilka får ta del av mina personuppgifter?” nedan.

Enervit

Kategorier av personuppgifter
Lopp, födelsedatum (ÅÅMMDD), namn, adress, nationstillhörighet, betaldatum, lopp, produkttyp.

Syfte
Lidingöloppet upprättar register med personuppgifter på de deltagare som valt att köpa till Enervit-paket.  Dessa register skickas till Enervit för att redovisa vilka som köpt produkten. Enervit kontaktar i sin tur köparen för att fullfölja sin del köparens köpeavtal av produkten.

Rättslig grund
För att fullfölja deltagarens köp av leverantörens produkt. Den registrerade har ingått ett avtal vid köp av produkten.

Lagring
Uppgifterna sparas hos Lidingöloppet enligt regler för bokföringslagen.
Enervit sparar uppgifterna till efter det aktuella årets lopp. Därefter raderas det.

Racefox

Kategorier av personuppgifter
Namn, startnummer, nationstillhörighet, lopp, klass.

Syfte
Lidingöloppet upprättar register med personuppgifter på de deltagare som valt att köpa till Racefox-paket.  Dessa register skickas till Racefox för att redovisa vilka som köpt produkten. Racefox kontaktar i sin tur köparen för att fullfölja sin del köparens köpeavtal av produkten.

Rättslig grund
För att fullfölja deltagarens köp av leverantörens produkt. Den registrerade har ingått ett avtal vid köp av produkten.

Lagring
Uppgifterna sparas hos Lidingöloppet enligt regler för bokföringslagen. 
Racefox sparar uppgifterna till efter det aktuella årets lopp. Därefter raderas det.


Folksams motionsloppsförsäkring och Folksams motionsloppsförsäkring Stor

Kategorier av personuppgifter
Personnummer, namn, adress, nationstillhörighet, betaldatum, lopp, produkttyp.

Syfte
Lidingöloppet upprättar register med personuppgifter på de deltagare som valt att köpa till Folksams motionsloppsförsäkring och Folksams motionsloppsförsäkring Stor. Dessa register skickas till Folksam för att redovisa vilka som köpt försäkringen.

Rättslig grund
Den registrerade har ingått ett avtal vid köp av produkten.

Lagring
Registret sparas hos Lidingöloppet i enlighet med bokföringslagen


 

Vilka får ta del av mina personuppgifter?

För att tillhandahålla tjänster och erbjudanden till dig som deltagare, så som nyhetsbrev, fotografering, film, Startbevis, försäkring via Folksam, Enervit-paket, Racefox samt göra din anmälan och tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. I forskningssyfte delar Lidingöloppet vissa uppgifter till enstaka forskningsprojekt och forskningsinstitut.
Lidingöloppet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar Personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna samt att de ska radera uppgifterna när de inte längre behövs för uppdraget. Lidingöloppet varken säljer, lämnar ut eller delar uppgifterna till obehöriga parter.


Personuppgiftsbiträden gör följande med oss:
-Tidsregistrering och deltagarservice
-Betalningar
-Fotografering och filmning under loppet
-Försäkringsärenden
-Nyhetsbrev
-Trycker och skickar Inbjudan, Startbevis och Reportagetidning
-Diplom
-App

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss samt den tid bokföringslagen kräver för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som bokföringslagen kräver.I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade, kompletterade, eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare loppstatistik och lopphistorik. Läs nedan om dina rättigheter.

Rätt att få tillgång
Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, ett registerutdrag. Mottar vi en begäran om registerutdrag, kommer vi att fråga om ytterligare uppgifter, om detta krävs för att fullfölja begäran. Detta för att säkerställa att identitet på den som skickar en begäran stämmer överens med den deltagare det begärts registerutdrag för. Detta så att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran skickas genom att maila begäran till info@lidingoloppet.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran.

Rätt till rättning och komplettering
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Mottar vi en begäran om rättning eller komplettering kommer vi ställa motfrågor för att säkerställa att identiteten är densamma som den deltagare där rättning eller komplettering begärts.

Rätt till radering och återkalla samtycke
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare loppstatistik och lopphistorik från alla de evenemang som Lidingöloppet arrangerar.
Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan du tyvärr inte anmäla dig till det evenemang du valt vid ditt givna samtycke.

Det kan finnas anledning för oss att inte kunna tillmötesgå din begäran om radering. Detta om det finns legala skyldigheter som förhindrar oss från att genomföra det. Det kan vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av t.ex. enligt bokföringslagen, om uppgifterna behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du kan då t.ex. invända mot direktmarknadsföring och profilering för direktmarknadsföringsändamål till dig. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med all typ av direktmarknadsföring och profilering till dig.
Du kan välja att avidentifieras (deltagare Anonym) i våra publika listor som Anmälda deltagare och Resultatlistor.
Vid dessa önskemål, vänligen kontakta Lidingöloppet kansli.

Du har rätt att begära att få alla de uppgifter som rör dig och dina personuppgifter, överförda till en annan personuppgiftsansvarig, en så kallad dataportering. Läs mer om dataportering på Datainspektionens hemsida http://www.datainspektionen.se


Om cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
(Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)

Vad använder vi cookies till?
Vår webbplats använder två typer av cookies.

Sessioncookies
Vi använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen.

Övriga cookies
Vi använder inga cookies för att spara inställningar på sajten. Däremot kan det tillkomma annonser från tredje part på vår sajt (ex Google annonser) som använder cookies som lever under en längre tid än sessionscookies.

Om du bara accepterar s.k. sessionscookies
Du kan använda vår websida fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om du inte accepterar några cookies alls
Du kan inte använda vår websida fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.
- Du kan läsa information
- Du kan inte anmäla dig till våra lopp (steg 1, 2 och 3 vid anmälan kräver en session)


Facebook login Privacy Policy

Last updated: August 17, 2023

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.

 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where "control" means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Lidingöloppet, Vasavägen 82.

 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.

 • Country refers to: Sweden

 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.

 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

 • Service refers to the Website.

 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.

 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • Website refers to Lidingöloppets Mina Sidor, accessible from https://enter.lidingoloppet.se/Web/Login.aspx

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address

 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service's account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service's account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
 • Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be "Persistent" or "Session" Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. Learn more about cookies on the Privacy Policies website article.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies

  Type: Session Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.

 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.

 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.

 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application's push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.

 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.

 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.

 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.

 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company's operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Delete Your Personal Data

You have the right to delete or request that We assist in deleting the Personal Data that We have collected about You.

Our Service may give You the ability to delete certain information about You from within the Service.

You may update, amend, or delete Your information at any time by signing in to Your Account, if you have one, and visiting the account settings section that allows you to manage Your personal information. You may also contact Us to request access to, correct, or delete any personal information that You have provided to Us.

Please note, however, that We may need to retain certain information when we have a legal obligation or lawful basis to do so.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent's consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the "Last updated" date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 


Var behandlas mina personuppgifter?
Inom EU/EES

Uppdatering av vår Integritetspolicy
Vi på Lidingöloppet förbehåller sig rätten att uppdatera vår Integritetspolicy. Detta eftersom vi utvecklar våra lopp, evenemang, tjänster och produkter och alltså behöver ha en Integritetspolicy som överensstämmer med nya lopp, evenemang, tjänster och produkter. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av Integritetspolicyn meddelas på denna sida.

Delning av dina uppgifter till myndigheter
Lidingöloppet kan, om det finns laglig grund för det, vara tvungen att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter så som polisen och skatteverket.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordningen bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även lämna klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta oss enligt nedan.

Lidingöloppet
Box 100 57, 181 10 Lidingö

Besöksadress till Lidingöloppet
Vasavägen 82 (3 tr)

Telefon: 08-765 26 15
E-post: info@lidingoloppet.se

 

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer