Taxi och färdtjänst

Taxi

För dig som åker taxi till TCS Lidingöloppet är Utterbacken den plats som är avsatt för hämtning och lämning. Från taxizonen är det en knapp 700 meters promenad ner till Lidingövallen. Se promenadvägen på eniro.se

Färdtjänst

Om du använder färdtjänst till och från loppet, välj på- och avstigningsplats. Färdväg: kör förbi Lidingövallen längs Norra Kungsvägen. Sväng sedan in på Elfviksvägen och första höger in på Kyrkvägsstigen till anvisad på- och avstigningsplats. Utfart sker i riktning söderut på Kyrkvägen. Ni använder samma hållplats för på- och avstigning.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer