Ta dig till TCS Lidingöloppet

Res till TCS Lidingöloppet både hållbart och smittsäkert!

Ta dig till TCS Lidingöloppet

Under TCS Lidingöloppshelgen är parkeringsmöjligheterna begränsade och trafiksituationen ansträngd på Lidingö. Om möjligheten finns, välj därför gärna de gratisbussar som under hela TCS Lidingöloppshelgen går från Ropsten till eventområdet och tillbaka.

Parkering i anslutning till TCS Lidingöloppet är endast tillåten på ytor anvisade av Lidingöloppet. Lidingöloppet tar ut p-avgift som ett led att  minska biltrafiken och för att uppmuntra fler att välja gratisbussar eller cykel. P-avgiften är 60 kr varav hälften skänks till Lidingöloppets Rosa-Bandet-insamling för Cancerfonden.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer