Alla banlängder

Höjdmeter

30 km: 522 m stigning
15 km: 254 m stigning
10 km: 209m stigning

 

Mätning med famnstake oktober 2011, gamla km:markeringarna
    Antal         Tidigare LL-  
Från Till "famnar" Famnlängd Meter     mätning  
30 29 669 1,482 m 991 * innerspår 30-29,85   1000 Flyttat 2018
29 28 675+1 m 1.482 1001     982 Flyttat 2017
28 27 677 1,482 1003     997 Flyttat 2017
27 26 670+1 m 1.482 994     985 Flyttat 2017
26 25 671 1.482 994 30-25 4983 994 Flyttat 2017
25 24 706 1.482 1046     1049  
24 23 670 1,482 993     997  
23 22 676 1.482 1002     1007  
22 21 671+0,5m 1.482 995 25-20 5024 988  
21 20 666+1m 1,482 988 30-20 10007 987  
20 19 680 1.482 1007     999  
19 18 668+1m 1.482 991     997  
18 17 672 1.482 996     993  
17 16 676 1,482 1002     1004  
16 15 672 1.482 996 20-15 4992 996  
15 14 673+1m 1.482 998     1002  
14 13 676+1m 1,482 1003     1009  
13 12 676 1.482 1002     1002  
12 11 680+1m 1.482 1008 "15-10 5010 1011  
11 10 674 1.482 999 "20-10 10002 1007  
10 9 670 1,482 993     988  
9 8 676+0,5 m 1.482 1002     1004  
8 7 669 1.482 991     996  
7 6 673 1,482 997     990  
6 5 691 1.482 1024 "10-5 5007 1017  
5 4 678 1.482 1004     1007  
4 3 670 1.482 993     998  
3 2 672 1,482 996     992  
2 1 675+1m 1.482 1001 5-M 4990 999  
1 Mål 667 1.494 996 10-mål 9997 1003  
      Summa 30006     30000  
                 
                 
År 2005 gjordes en omläggning av banan mellan kilometrarna 25 och 24  
omläggning av banan genomfördes aldrig, kilometerangivelserna är nu justerade.   
När vätskedepån öppnades vid Uddvägen mellan kilometrarna 7 och 6 förlängdes kilometern.  
   
År 2017  
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets spårdragning genom området fått lov att läggas om.   
30 km:s banan kommer nu att läggas på en nytt spår söder och väster om det gamla.   
Under Lidingöloppets första år hade loppet denna sträckning. Omläggningen har gjort att   
banan har förlängt 72 m, den längden har reducerats med 15 m på två ställen, löpning sker nu   
på på den gamla stigen söder om gärdesstigen, där löparna under de senaste åren har haft som   
alternativ men spårlängden har inte reducerats, den andra ändringen har gjorts genom sneddning   
vid Breviksbadet, allt mellan 28:e och 27:e kilometrarna. Genom att dra spåret över spången fram   
till 28 km:s skylten förkortas banan med 36 meter med Lidingö stads medgivande.   
Den nya sträckningen är därmed endast 6 meter längre än förra året och är nu 30250 m   
från huvudstartlinjen. Kilometerskyltarna 25-30 har flyttats efter gjorda ändringar  
   
År 2018  
Genom att INTE dra spåret över spången fram till 28 km:s skylten förlängs banan med 36 meter igen  
Den nya sträckningen är därmed endast 48 meter längre än 2017 och är nu 30300 m  8m extra för att följa spåret strax efter 30km skylten  
från huvudstartlinjen. Kilometerskyltarna 29,30 har flyttats efter gjorda ändringar.  
                 
Vid mätning av Lidingöloppsbanan under de första åren användes en famnstake då hjulmätning visade   
1-3% fel beroende på stena, rötter och andra ojämnheter.Även vid den senaste mätningen har samma   
famnstake, 1,482 m, använts.Detta för att på bästa vis få ett mätredskap som mest efterliknar en löpares   
löpsteg.  
Vid mätning med cykel har det visat sig att det inte är möjligt att cykla rakt uppför de brantaste backarn.  
Att leda cykeln ger inte samma resultat som att sitta på cykeln vid mätning, felet kan vara upp till 1%.  
                 
Ett tiotal kilometerskyltar har flyttats där så varit möjligt med hänsyn till markförhållanden, träd och sikt etc.  
I nedanstående förteckning framgår aktuella avstånd mellan kilometermarkeringarna på 30 km:s banan  
och banans totala längd.  
                 
Mätningen har skett närmaste väg, vilket innebär att i kurvor har mätningen skett c:a 3 dm in på spåret.  
                 
                 
                 
                 
                 
JUSTERADE KILOMETERMARKERINGAR 2020
                 
Från Till       Övriga banlängder LL 15 och 10 km      
Huv.-start Mål   30300   Lidingöstafetten, skolstafetterna och      
B-start Mål   30246   Lilla Lidingöloppet och Lidingö stavgång      
A-start Mål   30194          
30 29 1004 30006 Flyttat 2018 Lidingöloppet 15 km 15040 m    
29 28 1002 29002 Flyttat 2017 Lidingöloppet 10 km 9840 m    
28 27 1000 28000 Flyttat 2017 Lidingöloppet 4 km 4020 m    
27 26 1000 27000 Flyttat 2017        
26 25 1002 26000 Flyttat 2017 Lidingö stavgång 10 km 9840 m    
25 24 1002 24998   Lidingö stavgång 4 km 4020 m    
24 23 1002 23996          
23 22 996 22994   Lilla Lidingöloppet 1,7 km 1600 m    
22 21 1011 21998   Lilla Lidingöloppet 3.0 km 2980 m    
21 20 988 20987   Lilla Lidingöloppet 6,0 km 5880 m    
20 19 1007 19999          
19 18 991 18992   Lidingö stafetten 4 km str 1 4020 m    
18 17 996 18001   Lidingö stafetten 4 km str 2 3980 m    
17 16 1002 17005   Lidingö stafetten 2 km str 3-4 2040 m    
16 15 996 16003   Totalt 12080 m    
15 14 998 15007          
14 13 1003 14009   Skolstafetten 4x1,7 km str 1 1600 m    
13 12 1002 13006   Skolstafetten 4x1,7 km str 2-4 1570 m    
12 11 1008 12004   Totalt  6310 m    
11 10 999 10996          
10 9 993 9997   Skolstafetten 4x2 km str 1 2080 m    
9 8 1002 9004   Skolstafetten 4x2 km str 2-4 2040 m    
8 7 1002 8002   Totalt 8200 m    
7 6 1000 7000          
6 5 1000 6000          
5 4 1000 5000          
4 3 1007 4000          
3 2 996 2993          
2 1 1001 1997          
1 Mål 996 996          
                 
        Till mål        
Elit A-start till 30 km:s skylten 196 m 30196        
Elit B-start till 30 km:s skylten 246 m 30246        
Huvudstart till  30 km:s skylten 300 m 30300        
                 
Abborrbackens längder        
    meter Lutning          
Abborrb - skylt 20            
Skylt  - utplaning 98 c:a 12%          
Skylt  - 5 km stolpe 126            
Abborrb  - toppen 542            
Skylt  - toppen 522 c:a 8%          

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer