Lidingöloppet informerar med anledning av nya covid-19-restriktioner

Lidingöloppet följer och rättar sig självklart efter de rekommendationer som sätts upp av regering och Folkhälsomyndigheten med anledning av covid-19.

Lidingöloppet informerar med anledning av nya covid-19-restriktioner
  • Rekommendationerna avseende utökade restriktioner, vilka kommunicerades måndagen den 10:e januari, riktar sig främst till evenemang och tävlingar inomhus, ej till motionslopp utomhus.
  • Lidingöloppet ser i nuläget ingen anledning att justera eller förändra nuvarande loppkalender, ej heller att förändra loppens struktur och upplägg. Vi kör med andra ord vidare som planerat såväl för Vårmilen (den 30/4) som för TCS Lidingöloppshelgen (en 23-25/9).
  • Om behov finns då det är dags för lopp senare i år så kommer vi självklart föra en dialog med berörda myndigheter för att säkerställa säkerheten för våra löpare, publik och funktionärer, likt det vi gjorde under 2021.
  • I händelse av inställt/flyttat lopp så gäller befintliga ”Allmänna villkor” i våra anmälningsavtal, du har då rätt att flytta din anmälan till kommande års lopp utan extra kostnad.


För övrig information om covid-19 samt hur pandemin påverkar oss, besök
krisinformation.se
folkhalsomyndigheten.se

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer