TCS LidingöRullet

– loppet på hjul

TCS Lidingörullet är loppet för dig som tar dig fram med rullande hjälpmedel. Tillsammans med hundratals andra deltagare tar du dig runt en härlig 2 km lång bana på vackra Lidingö. Efter målgång är det dags att fira till musiken från scenen.

Start på Lidingövallen och målgång på Grönsta gärde.

Nytt för i år är att starten är flyttad in på Lidingövallens bortre långsida.

Nummerlapparna hämtas i RaceOffice på Lidingövallen i god tid innan start.

Välj att delta med eller utan assistent. Alla startar i samma klass.

Efter målgång på Grönsta får alla deltagare medalj, frukt och dryck.
Pris till de sex främsta i varje klass.

Loppet arrangeras i samarbete med TCS och Lidingö Stad.

TCS LidingöRullet, fredag

Klass

Sträcka

Starttid

Män/Kvinnor Rullstol

2 km

10.45

Rullstol assistent 2 km
Rullstol tävling Manuell 2 km

TCS Lidingö Rullet 2 km. Start: Lidingövallen. Mål: Grönsta målområde.

Om ni behöver använda färdtjänst till och från loppet så väljer ni en på- och avstigningsplats. Färdvägen är ändrad mot tidigare år då det tyvärr inte har fungerat, kör förbi Lidingövallen längs Norra Kungsvägen. Sväng sedan in på Elfviksvägen och första höger in på Kyrkvägsstigen till anvisad på och avstigningsplats. Utfart sker i riktning söderut på Kyrkvägen. Ni använder samma hållplats för på och avstigning.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med