TCS LidingöRullet

– loppet på hjul

TCS Lidingörullet är loppet för dig som tar dig fram med rullande hjälpmedel. Tillsammans med hundratals andra deltagare tar du dig runt en härlig 2 km lång bana på vackra Lidingö. Efter målgång är det dags att fira till musiken från scenen.

Start vid Lidingövallen och målgång på Grönsta gärde.

Välj att delta med eller utan assistent.

Efter målgång får alla deltagare medalj, frukt och dryck.
Pris till de sex främsta i varje klass. Dessutom lottar vi ut fina priser.

Loppet arrangeras i samarbete med TCS och Lidingö Stad.

TCS LidingöRullet, fredag

Klass

Sträcka

Starttid

Män/Kvinnor Rullstol

2 km

10.45

Rullstol assistent 2 km
Rullstol tävling Manuell 2 km
Rullstol tävling Racerunning 2 km

TCS Lidingö Rullet 2 km

Om ni behöver använda färdtjänst till och från loppet så väljer ni en på- och avstigningsplats. Färdvägen är ändrad mot tidigare år då det tyvärr inte har fungerat, kör förbi Lidingövallen längs Norra Kungsvägen. Sväng sedan in på Elfviksvägen och första höger in på Kyrkvägsstigen till anvisad på och avstigningsplats. Utfart sker i riktning söderut på Kyrkvägen. Ni använder samma hållplats för på och avstigning.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med