Går det bra att ta över en annan persons startplats?

Q: Går det bra att ta över en annan persons startplats?
Ja. Men namnbytet måste göras då man ej får delta i en annan deltagares namn. Betala in 200 kr till BG 5642-8113 som ska vara Lidingöloppet till handa senast 25 augusti. Uppge namn och personnummer på den som är anmäld samt namn, personnummer, adress, mail, ev förening samt ev meriter på den som tar över platsen. Det går bra att skicka kompletterande uppgifter via info@lidingoloppet.se


Det går att göra namnbyte på plats vid Direktanmälan på Lidingövallen. Tag med den först anmäldes Startbevis och hämta ut nummerlappen. Gå sedan till "Direktanmälan" och registrera namnbytet. Namnbyte kostar 300 kr och kan endast göras på plats innan ditt lopp, ej i efterhand. Man får ej springa i annan persons startnummer.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer