Finns det maxtider?

Q: Finns det maxtider?
Ja, för de som springer 30 km. Löparna skall ha passerat:
15,5 km kl 16.15
20 km kl 17.00
25 km kl 17.40
Sista startgrupp startar kl 14.10

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer