Loppet som ska få färre att drabbas

Närmare en halv miljon människor i Sverige lever med en cancerdiagnos och ytterligare miljontals berörs såsom närstående. Det vill Lidingöloppets Rosa Bandet-loppet vara med och ändra på.

Drygt 61 000 människor får årligen besked att de har cancer. Motion är en av grundstenarna i hur vi kan minska vår risk att drabbas.

Halvtimme om dagen

– Minst trettio minuters medelintensiv, fysisk aktivitet de flesta av livets dagar minskar risken, tillsammans med hälsosamma matvanor, att avstå från att röka och att ha ett måttligt, eller inget, intag av alkohol samt att sola med förnuft. Sedan spelar förstås slumpen in, berättar Elin Melin, företag-och sponsringschef på Cancerfonden.

Cancerfonden fick via Ica tillgång till titelsponsorskapet till före detta Lidingö Tjejlopp som arrangeras under Lidingöloppshelgen. Loppet döptes om till Rosa Bandet-loppet och en hel startgrupp är dedikerad till insamling.

Att som Ica ge bort sitt sponsorskap till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är ett nytt och modernt grepp inom sponsring. Ica är en av Cancerfondens mest aktiva samarbetspartners i Rosa Bandet-kampanjen och bidrog starkt till insamlingssumman 81 miljoner kronor för 2016.

Drygt en kvarts miljon

Organisationen Lidingöloppet avstår från startavgiften för den här startgruppen, som ett led i sitt samarbete med Ica. Alla pengarna går istället till Rosa Bandet-kampanjen, inklusive de pengar som deltagarna kan skänka till insamlingen för att besegra cancern.

Totalt kom det in 275 252 kronor vid premiärloppet 2016.

– Vi är imponerade över insamlingsresultatet och jag vill rikta ett stort tack till organisationen Lidingöloppet samt alla löpare och publik. Det är ett viktigt bidrag för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete att besegra cancer. En prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden visar att nästan dubbelt så många kommer att drabbas av cancer om drygt tjugo år, så forskningen behöver resurser, säger Elin Melin. 

Allt fler ger

All fler ger till Cancerfonden. Aldrig tidigare har engagemanget från privatpersoner och företag varit större och insamlingen ökar stadigt. 

Att arbeta aktivt för insamling via motionslopp och idrottsföreningar är relativt nytt för Cancerfonden. Rosa Bandet-loppet är den största satsningen just nu, men det pågår också många mindre, lokala initiativ runt om i Sverige.

Elin Melin och hennes kollegor på Cancerfonden har börjat utforma en strategi för att möjliggöra ett närmare samarbete med idrottsföreningar och idrottsförbund.

– Det finns en stor potential i idrotten både vad gäller att sprida kunskap och driva insamling. Idrotten kan hjälpa oss att på ett naturligt sätt medvetandegöra för både vuxna och barn de positiva hälsoeffekter fysisk aktivitet har när det gäller cancer och hälsa i stort.

Nå nya grupper

Parallellt vill Cancerfonden utveckla samarbetet med organisationen Lidingöloppet.

– Vi kan bli bättre på att använda marknadsplatsen Lidingöloppet till att sprida kunskap och driva insamling. Att möta deltagare och publik är viktigt för oss, de är våra givare. Det är också intressant att titta närmare på Lidingöloppets övriga satsningar såsom Skolstafetten Järva som vänder sig till skolungdomar runt Järvafältet. Unga människor i socioekonomiskt utsatta områden är en grupp vi har svårt att nå för att bland annat sprida kunskap om att en tredjedel av all cancer går att förebygga, säger Elin Melin.

Förutom Rosa Bandet-loppet vill Cancerfonden utveckla samarbetet med organisationen Lidingöloppet: ”Det är också intressant att titta närmare på Lidingöloppets övriga satsningar såsom Skolstafetten Järva som vänder sig till skolungdomar runt Järvafältet”, säger Elin Melin, företag-och sponsringschef på Cancerfonden. -- Foto: Cancerfonden
Förutom Rosa Bandet-loppet vill Cancerfonden utveckla samarbetet med organisationen Lidingöloppet: ”Det är också intressant att titta närmare på Lidingöloppets övriga satsningar såsom Skolstafetten Järva som vänder sig till skolungdomar runt Järvafältet”, säger Elin Melin, företag-och sponsringschef på Cancerfonden. -- Foto: Cancerfonden

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer