Visste du att...

Blodomloppet Stockholm 2017 genererade totalt 3340 kg avfall varav 80 % var brännbart! Målet under Blodomloppet 2018 är att öka sorteringsgraden och på så sätt spara både energi och naturresurser.

Visste du att

För Lidingöloppet som arrangerar Blodomloppet Stockholm, är det viktigt för att värna om vår natur och lämna ett så litet avtryck som möjligt.

Avfallet som vi ger upphov till under eventet hämtas och hanteras av vår samarbetspartner SUEZ. När vi sorterar våra sopor under eventet kan SUEZ återvinna till exempel plasten till nya plastprodukter som diskborstar eller blomkrukor. Matavfallet kan brytas ner och bli till biogas eller användas som gödsel på våra åkrar.

Genom att källsortera kan vi spara både energi och koldioxidutsläpp. Nedan listar sopor.nu några goda exempel:

•    En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande
•    En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn
•    Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning
•    En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning
•    Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Karlstad och Kumla – 12 mil

Att sortera dina sopor gör dig till en vinnare varje gång!

Läs gärna mer på suez.se eller sopor.nu

Våra sponsorer