Övriga upplysningar

Se även information under respektive lopp. Vårt kansli är inte öppet under tävlingshelgen. Vi hänvisar då till informationen som finns på tcslidingoloppet.se och på informationsplatserna vid Lidingövallen och Grönsta gärde.

tcs TATA Consultancy Services