TCS Lidingöloppet 30 – världens största terränglopp

TCS Lidingöloppet 30 – en av landets största löparutmaningar

Någonting utöver den vanliga och en av hörnpelarna i En Svensk Klassiker. 30 km på mjuka spår i fantastisk natur.

Denna tuffa och vackra bana är sedan starten 1965 en av landets största löparutmaningar, ett riktigt kraftprov för alla löpare, elit som amatör. Eliten kanske kämpar om seger och ära, men detta lopp är också till för dig som vill utmana dig själv. För att ge dig ut på denna kuperade 30 km-bana bör du vara fysiskt och mentalt tränad, fullt friskt och utrustad med en rejäl dos envishet.

En del av En Svensk Klassiker

TCS Lidingöloppet 30 ingår – tillsammans med Vätternrundan, Vasaloppet /Engelbrektsloppet och Vansbrosimningen – i En Svensk Klassiker.

Läs mer om En Svensk Klassiker >>

Tävling för veteraner och juniorer

Under lördagen arrangeras även tävlingar i junior- och veteranklasser.
Klasserna är indelade i ålder och sträckor.


Planera noggrant ditt vätske- och matintag inför loppet. Under loppet serverar vi vätska och mat på följande platser:

 • Starten i Koltorp: sportdryck och vatten
 • Ekholmsnäs, 24,5 km från mål: sportdryck och vatten
 • Hustegaholm, 20,5 km från mål: sportdryck och vatten

 • Fågelöudde, 15 km från mål: sportdryck, vatten, bullar, bananer och saltgurka
 • Grönsta, 9,9 km från mål: sportdryck, vatten, bullar, bananer och saltgurka
 • Uddvägen, 6,3 km från mål: sportdryck, vatten, blåbärssoppa, kaffe, bananer, bullar, cola och saltgurka

 • Tyktorp, 3 km från mål: sportdryck och vatten
 • Målet på Grönsta gärde: sportdryck, vatten, bullar, bananer, blåbärssoppa, saltgurka och kaffe 

I TCS Lidingöloppet 30 har vi maxtider.

Det innebär att du måste passera en viss plats på banan före ett visst klockslag, så kallade reptider.

Hinner du inte dit före repdragningen måste du kliva av banan och bryta ditt lopp.

Repdragning sker på följande platser:

 • Fågelöudde (15,5 km) måste passeras före 16:15
 • Grönsta-kontrollen (20 km) måste passeras före 17:00
 • Sticklinge (23,8 km Vätskan Uddvägen) måste passeras före 17:40.

TCS Lidingöloppet 30 är känt för att vara lika utmanande som varierande. 
Här varvas flacka ängsmarker och grusvägar med sluttande stigar och branta uppförsbackar. 
Studera gärna banan innan, så slipper du överraskningar och kan planera ditt lopp.

Klasser

M30/K30 – män/kvinnor från 17 år

Åldersklasser

 • M50 / M60 / M70 / M80 – män i olika åldersklasser
 • K50 / K60 / K70 /K80 – kvinnor i olika åldersklasser
 • F17/F19 – flickor 17 eller 19 år, 10 km
 • P17/P19 – pojkar 17 eller 19 år, 10 km
 • M22/K22 – män 15 km 22 år/kvinnor 10 km 22 år

Tävling för veteraner och juniorer

Observera att junior- och seniorklasserna inte ingår i TCS Lidingöloppet 30. 
Är du anmäld till en junior-eller seniorklass, men startar i 30 km så räknas inte det resultatet. 
Du diskvalificeras eller får ett tidspåslag från din starttid. 

( F=Flickor, P=Pojkar, M=Män, K=Kvinnor)

Juniorklasser

F17/F19, 10 km
P17/P19, 10 km
M22, 15 km
K22, 10 km

Seniorklasser

M50, 15 km
M60 / M70, 10 km
M80, 4 km
K50 / K60 / K70, 10 km
K80, 4 km

Silvermedaljtider: 

Klass........................Tid

Män 30....................2.15.00
Kvinnor 30..............2.38.00

Män 15km...............1.07.00
Kvinnor 15km.........1.15.00

Män 50.....................1.14.00
Män 60.....................0.55.00
Män 70.....................1.02.00
Män 80.....................0.25.00

Kvinnor 50...............1.05.00
Kvinnor 60...............1.08.00
Kvinnor 70...............1.10.00
Kvinnor 80...............0.28.00

Kvinnor 22...............0.45.00
Flickor 17.................0.50.00
Flickor 19.................0.50.00

Män 22....................1.00.00
Pojkar 17.................0.42.00
Pojkar 19.................0.42.00

Rosa Bandet-loppet (f d Lidingö Tjejlopp)......0.50.00

 Medaljtiderna för Lidingöloppet 

Under de fem första åren fick de som klarade segertiden plus 30 procent IFK Lidingös bronsplakett med ”Lidingöloppet” i relief. 1969 var medaljtiden så bra som 2.12.33 vilket 316 man klarade och därefter fastställdes medaljtiden till 2.15.00 oavsett vad segertiden blev. 

Från 1976 kom alla att få medalj och då byttes plaketten ut mot silvermedalj till dem som klarade 2.15. 

När så kvinnorna blev så pass många på 30 km att även de skulle få en silvermedaljtid så gjordes olika jämförelser både vad gällde jämförande tider dels mellan kvinnorna som sprang 15 km (vilket fram till 2005 var kvinnornas huvudlopp) och även procentuellt antal som borde få silvermedalj. 
Fram tom 1992 var silvermedaljtiden 2.15 för MK 30 km. Kvinnornas medaljtid var från 1993 och tom 2000  2.35 för att 2001 ändras till 2.38. Tittar man i resultatlistorna från angivna år framgår det i 1993 års resultatlista att 45 kvinnor  klarade 2.35 och 1994 var det 37 st.

Kvinnornas silvermedaljtid på 15 km var då liksom nu 1.15

 

Mer om tävlingsinformation

Start i för tidig startgrupp leder till Automatisk Diskning. 

Start i en senare startgrupp leder till Automatiskt Tidspålägg(10 min per försenad startgrupp) från löparens egentliga starttid. Dessa beslut går Ej att överklaga.

 Mer om tävlingsinformation >>

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med