Beskrivning av banan

Banan för Lidingöloppet UltraMarathon går till största delen på Lidingöloppets spår. Det är en kuperad bana genom skogs-, ängs och stadsmiljö. Starten går vid idrottsanläggningen Lidingövallen och därifrån vidare till Grönsta gärde, målområdet för det klassiska Lidingöloppet som hålls i september varje år, för att sedan försvinna in i skogen.

Banan

Det är en kuperad bana genom skogs-, ängs och stadsmiljö. Starten går vid idrottsanläggningen Lidingövallen och därifrån vidare till Grönsta gärde, målområdet för det klassiska Lidingöloppet som hålls i september varje år, för att sedan försvinna in i skogen.

Banan härefter är mjuk och slingrande upp och ner i skogen längs nordvästra kusten. Vid Islingeviken fortsätter du längs Värtan på gång- och cykelvägar med utsikt mot Ropsten och hamnen. Efter Lidingöbron kommer ett vackert parti längs med öns södra kust innan du viker av mot insjön Kottla och skogen runt Långängen. Efter passeringen av Ekholmsnäsbacken kommer en flack sträckning där spåret följer Kyrkvikens vackra strand förbi Lidingövallen och ut mot nordöstra öns ängs- och betesmarker på Elfvikslandet. Då du passerat Bellmans Elfvik går färden återigen in under tallarna och blir mer kuperad. Vattnet är aldrig långt borta på vår ö så här och var glimmar det till mellan stammarna. Cirka 13 km före mål passerar du Sveriges idrottsmecka Bosön och strax därpå återigen Grönsta gärde för sedan att ta dig an den från Lidingöloppet så kallade ”sista milen”. Det är välkuperade 10 kilometrar men efter Abborrbacken vet du att det värsta är över och att målet snart hägrar.

Ladda ner en karta för 26 km »

Ladda ner en karta för 26 och 50 km »

Ladda ner banan för alla distanser »

Banprofiler (klicka för större bild):

50K:26K:Vårmilen:

50 NOTISER NATUR, KULTUR OCH KÄNDA PERSONER
Lidingö Ultra Natur, Kultur etc 2008-02-18 LED

0 Km; Lidingövallen, startplatsen. Invigdes i juli 1936

0,5 Km; Bo gård till vänster har anor från 1300-talet. Nuvarande byggnader är från 1777. Jordbruk tom 1960.

1 Km; Lidingöloppsstatyn vid Grönsta restes 1994, Lidingöloppets 30-årsjubileum, skulptör Sven Lundquist

1,2 Km; Grönstakollonin efter backen på höger sida är Sveriges första sportstugeområde

4 Km; Kyttingeviken och utanför denna Stora Värtan. Totalt 20 Km; av banan går längs vatten.

5 Km; Båtklubben är den senaste av alla båtklubbarna på Lidingö.

5,5 Km; Rödstuguviken. På andra sidan vattnet ligger Djursholm.

5,7 Km; Abborrbacken banans längsta backe med en stigning av 48 m på 550 m.

7 Km; I utförslöpan på ängen syns Lidingöbron och Stockholm rakt fram.

8,1 Km; Indonesiens ambasad ligger på höjden med utsikt över Islingeviken.

8,3 Km; Islinge båtklubb är den andra av de sju båtklubbar som passeras längs banan.

9 Km; Här vid Islingeviken låg vid slutet av 1800-talet Sveriges största kolförädlingsverk.

9,7 Km; Gamla Lidingöbron från 1925, den nya invigdes 1971. Första bron, en flottbro byggdes 1884.

10,3 Km; På Herseruds klippan ligger Wilhelmina Skoghs skapelse restaurang Foresta.

10,3 Km; Här går starten för Lidingö SS 63:e tävling Lidingö Runt i dag. 13,5 sjömil med omkring 450 båtar.

10,6 Km; Millesgården, på toppen av branten, skapades 1908 av skulptören Carl Milles (1875 -1955)

12 Km; Larsberg, i området finns en äldre och mycket pampig ekskog kallad Ekbacken.

13,5 Km; Brostugan. Här gick Lidingös första bro, vilken byggdes 1803. På andra sidan Djurgårdslandet.

13,6 Km; Här byggde Gustaf Dalén (1869-1937) upp AGA-fabriken 1912, samma år fick GD Nobelpriset. Fjäderholmarna är holmarna som ligger mitt emot AGA-området och Nacka syns på andra sidan.

14,2 Km; Canadas ambassad finns nu i Gustaf Daléns gamla villa ovanför tennisbanorna.

14,2 Km; Båtklubben som passeras är Skärsätra båtklubb.

14,3 Km; Här i Kappsta föddes Raul Wallenberg 1912. Endast husgrunden av huset finns kvar uppe till vänster.

14,8 Km; Boghammars varv var tidigare Svenska Aero AB. Företaget tillverkade flest flygplan i Sverige 1922-32.

15,3 Km; Revycharmören Ernst Rolf drunknade vid Mölna brygga julaftonen 1932. ER hyrde delar av Mölna gård.

16 Km; Vasaloppssegrarna bröderna Anders och Örjan Blomquist bodde som unga i det vita huset i bortre

delen av gärdet där spåret svänger vänster vid Mölna gamla kvarn.

16,5 Km; Bävrar har fällt flera lövträd i södra delen av Kottlasjön.

16,5 Km; En två meter hög bäverhydda i Kottlasjön.

19,3 Km; Stockbysjön till vänster är den andra sjön som passeras längs banan.

20 Km; I Långängssjön häckar bla sångsvan.

21,6 Km; På Långängens gård skrev Wilhelm von Braun förlagan till Alice Tegners Mors lilla Olle 1851.

22,4 Km; Från toppen på Killingebacken, tidigare slalombacke, syns Ekholmsnässjön och fin utsikt.

23,4 Km; I allén till Ekholmsnäs gård finns fortfarande flera av de träd kvar som planterades 1778.

23,5 Km; I Ekholmsnäsbacken tävlade Ingemar Stenmark 1982 i parallellslalom. Backen är 70 m hög.

25,0 Km; Lidingö Segelsällskap är arrangör av Lidingö Runt.

25,5 Km; Lidingö Båtklubb ligger längst in i Kyrkviken.

26,3 Km; Lidingös största ek, mitt för den nya bryggan, eken har en omkrets av 700 cm.

28,1 Km; Den skära byggnaden till vänster är Västra Yttringe, numera Irans ambasad.

27,5-28,5 Km; Gråviken, en liten vik av Hustegafjärden.

29 Km; På vägen innan banan svänger till vänster sys över vattnet huset där ABBA bodde på 1970-talet.

29-30 Km; Vattnet är Hustegafjärden och på andra sidan syns Gåshagabebyggelsen på södra Lidingö.

30-31,5 Km; Kursgårdarna är i ordning Wijk, Skogshem, Lovik, Rönneberga

32,2 Km; Elfviks gård, öns enda jordbruk. Här skrev Carl Michael Bellman Lidingösången, vars melodi

senare användes till Fjäriln vingar syns på Haga.

36 Km; I det gula radhuset uppe till vänster bor olympiasegraren på 3000 m hinder 1976 Anders Gärderud.

38,5 Km; Från vägen Jaktstigen syns den berömde filmregissöre Mauritz Stillers villa Rutsdal över

Grönstaviken där bla Greta Garbo var med i filmen Gösta Berlings saga.

38,5 Km; Här på Jaktstigen 6 bodde tonsättaren Lars-Erik Larsson. Pastoralsvit är ett av hans mest kända verk.

38,5 Km; Askrike segelsällskap är båtklubben till höger.

39 Km; Blåslampans uppfinnare Carl R Nyberg bodde på Täcka udden, huset rakt fram efter det banan

lämnat asfaltslöpningens nedförsbacke.

46 Km; När Kyttingevägen passerats syns författaren och nobelpristagaren (1951) Pär Lagerkvists hus

rakt fram i talldungen.

46 Km; Golfbanan till vänster är Sveriges första 18 hålsbana. Den invigdes 1927.

Våra sponsorer

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer