Kör rätt på Lidingö

Vi vill verkligen rekommendera att du tar bussen ut på Lidingö. Behöver du ta bilen, så försök samåka med andra. För att försöka minska köerna och skapa ett bättre flöde i bil-och busstrafiken, ber vi dig följa de här rekommendationerna så att trafiken flyter så smidigt som möjligt. 

Lidingöloppet tar ut p-avgift som ett led att  minska biltrafiken och uppmuntra fler att välja våra gratisbussar eller cykel. P-avgiften är 60 kr varav hälften skänks till Lidingöloppets Rosa Bandet insamling hos Cancerfonden.

Ett alternativ är att parkera i Ropsten och därifrån åka TCS Lidingöloppets gratisbussar till och från Lidingövallen.

Parkering är endast tillåten på ytor anvisade av Lidingöloppet.

Från Ropsten följer biltrafikanter gul skyltning, samt anvisningar från polis och trafikvakter. Se mer nedan.

Fredag

Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt ner på Norra Kungsvägen.
Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärernas anvisning till parkering.


Lördag

Du som kör till Lidingö på lördagen INNAN kl. 10.00


Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt ner på Norra Kungsvägen.Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärs anvisning till parkering.

Du som kör till Lidingö på lördagen EFTER kl. 10.00

Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj mittkörfältet och följ skyltningen mot Gåshaga in på Södra Kungsvägen. 
I den första rondellen, fortsätt mot Gåshaga på Södra Kungsvägen. 
I den andra rondellen, sväng vänster mot Läroverksvägen (skyltat Gångsätra innan rondellen). 
Följ Läroverksvägen tills den tar slut och tar vid vid Kyrkvägen. 
Sväng in höger på Kyrkovägen. 
Följ vägen tills du möter funktionär som anvisar dig parkering.


Söndag

Du som kör till Lidingö på söndagen INNAN kl. 10.00Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj höger körfält mot Elfvik för att komma direkt ner på Norra Kungsvägen.
Följ Norra Kungsvägen hela vägen till Lidingövallen. När du närmar dig Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen) följer du funktionärs anvisning till parkering.

Du som kör till Lidingö på söndagen EFTER kl. 10.00Vägbeskrivning: På Lidingöbron: välj mittkörfältet och följ skyltning mot Gåshaga in på Södra Kungsvägen. 
I den första rondellen, fortsätt mot Gåshaga på Södra Kungsvägen. 
I den andra rondellen, sväng vänster mot Läroverksvägen (skyltat Gångsätra innan rondellen). 
Följ Läroverksvägen tills den tar slut och tar vid vid Kyrkvägen. 
Sväng in höger på Kyrkvägen. 
Följ vägen tills du möter funktionär som anvisar dig parkering.


KÖRA FRÅN LIDINGÖ, SAMT AVSTÄNGNINGAR

Bilister som ska åka från Lidingö har endast en möjlig väg från Lidingövallen, detta i ett försök att minska köerna och hjälpa busstrafiken.
Avstängningarna gäller lördag kl. 8-19.30 och söndag kl. 8.00-17.00.


Vägbeskrivning: Har du parkerat norr om Lidingövallen (korsningen Kyrkvägen/Norra Kungsvägen), är det inte tillåtet att köra rakt fram på Norra Kungsvägen. Vänstersväng gäller förbi Lidingövallen.
Följ Kyrkvägen till korsning Kyrkvägen/Läroverksvägen och sväng vänster in på Läroverksvägen.
Kör Läroverksvägen fram till rondellen vid Södra Kundsvägen. 
Sväng sedan höger ut på Södra Kungsvägen som du följer hela vägen till Lidingöbron.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Övriga samarbetspartners

Arrangörer