Våra partners

Våra partners väljs ut med omsorg. Det är viktigt att de delar TCS Lidingöloppets värderingar om folkhälsa och motion.

Vi är väldigt tacksamma och glada över de här värdefulla samarbetena!


TITELSPONSOR


HUVUDSPONSOR

 

 


OFFICIELLA PARTNERSMEDIA PARTNERS


         

 


  LOPPVÄRDAR

   


   VÄRDSTAD  

 

 


    OFFICIELLA LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS

                        

     

     

 


    SAMARBETSORGANISATIONER OCH ARRANGÖRER

 

     

                                             

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med