Våra partners

Våra partners väljs ut med omsorg. Det är viktigt att de delar TCS Lidingöloppets värderingar om folkhälsa och motion.

Vi är väldigt tacksamma och glada över de här värdefulla samarbetena!


Titelsponsor:


Huvudsponsor:

 

 


Officiell Partner:


Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med