Lidingöloppets partners

Våra partners väljs ut med omsorg. Vi är väldigt tacksamma och glada över de här värdefulla partnerskapen!


TITELSPONSOR


HUVUDSPONSOR


OFFICIELLA PARTNERS


                                                        MEDIA PARTNERS

                             


LOPPVÄRDAR


OFFICIELLA LEVERANTÖRER 

                       

      

       

 


   ÄGARFÖRENINGAR

     


 SAMARBETSORGANISATIONER


 VÄRDSTAD 

 

                                             

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med