Toaletter

Toaletter finns på Lidingövallen, vid starten på Koltorp, på Grönsta gärde samt på utvalda ställen längsmed banan. Handikapptoalett finns på Lidingövallen och på Grönsta gärde.

TCS Lidingöloppsveckan arrangeras i samarbete med