Toaletter

Toaletter finns på Lidingövallen, vid starten på Koltorp, på Grönsta gärde samt på utvalda ställen längsmed banan. Handikapptoalett finns på Lidingövallen och på Grönsta gärde.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Övriga samarbetspartners

Arrangörer