Tidtagning - Nytt för 2018

Chipen sitter på baksidan av nummerlappen. Ta inte bort dem! Chipen registrerar dina mellantider, cirka
var femte kilometer på 30 km-loppet, och din sluttid. Tävlingstiden startar när startskottet går.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med