Nummerlappsutdelning

Anmälda deltagare får numera sitt Startbevis endast via mail. I startbeviset finns deltagarens personliga QR-kod. Vi har numera också gått över till att skriva ut nummerlapparna på plats på mässan. För att hämta ut din nummerlapp, ta med din personliga QR-kod till Nummerlappsutdelningen. Vid utdelningen scannar du av din personliga QR-kod och din nummerlapp skrivs ut, chippas och delas ut till dig.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer