Nummerlappsutdelningen (30km, 15km, Rosa bandet-loppet, Junior & veteran och Lilla)

Anmälda deltagare får från och med i år sitt Startbevis endast via mail. I startbeviset finns deltagarens personliga QR-kod. I år har vi även gått över till att skriva ut nummerlapparna på plats, Print on Demand. För att hämta ut din nummerlapp, ta med din personliga QR-kod till Nummerlappsutdelningen. Vid utdelningen scannar du av din personliga QR-kod och din nummerlapp skrivs ut, chippas och delas ut till dig.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med