Finns det maxtider?

Finns det maxtider?
Ja, för de som springer 30 km. Löparna skall ha passerat:
15,5 km kl 16.15
20 km kl 17.00
25 km kl 17.40
Sista startgrupp startar kl 14.10

Målet stänger inte om det är löpare kvar på banan som passerat och klarat sista reptiden.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med