Brutet lopp

Behöver du bryta loppet så anmäler du detta till funktionären vid närmaste vätskekontroll eller i informationstältet. Målfållan får inte passeras av löpare som brutit. Biltransport av löpare som brutit sker från vätskekontrollen. 

TCS Lidingöloppsveckan arrangeras i samarbete med