Brutet lopp

Behöver du bryta loppet så anmäler du detta till funktionären vid närmaste vätskekontroll eller i informationstältet. Målfållan får inte passeras av löpare som brutit. Biltransport av löpare som brutit sker från vätskekontrollen. 

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Officiella leverantörer

Övriga samarbetspartners

Arrangörer