Anmälningsvillkor

Nedanstående anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Lidingöloppets arrangemang:

  • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
  • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
  • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
  • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
  • Du har möjlighet att sälja din startplats här. Eller följ länk namnbyte i ditt bekräftelsemail som du får efter anmälan.
  • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på andra förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte anmälningsavgiften.
  • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning. 

Motionsloppsförsäkring
Vill du försäkra dig mot skada eller sjukdom kan du göra det genom att teckna Folksams motionsloppsförsäkring i samband med din anmälan till loppet. Läs mer om den här.


Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med