Anmälningsvillkor

Nedanstående anmälningsvillkor gäller för din anmälan till Lidingöloppets arrangemang:

 • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
 • Du har möjlighet att sälja din startplats här. Eller följ länk namnbyte i ditt bekräftelsemail som du får efter anmälan.
 • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på andra förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, återbetalas inte anmälningsavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning. 

Folksams motionsloppsförsäkring
Vill du försäkra dig mot skada eller sjukdom kan du göra det genom att teckna Folksams motionsloppsförsäkring i samband med din anmälan till loppet. Läs mer om vad den innebär här.

På grund av Corona har många motionslopp tvingats ställa in . I vissa fall har det fysiska loppet ställts om till ett digitalt- eller annat Coronaanpassat lopp. Under Coronapandemin gör därför Folksam en tillfällig tillämpningsutökning av Folksams Motionsloppsförsäkring, vilket innebär att:

 • Motionsloppsförsäkring Bas och Stor gäller fullt ut när befintliga lopp tvingas ställa om till ett digitalt eller annat Coronaanpassat lopp.
 • Motionsloppsförsäkring Bas och Stor gäller alltså både för olycksfall som inträffar under det digitala eller Coronanpassade loppet samt återbetalning av anmälningsavgiften om man inte kan delta i loppet på grund av akut sjukdom eller olycksfall.
 • Motionsloppsförsäkring Stor gäller även för olycksfall som inträffar på träning inför loppen.

Den utökade tillämpningen gäller från och med 2020-11-17.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med