Anpassningar av MTB-banan inför höstens lopp - arrangemangschef Martin Terry guidar!

Anpassningar av banan inför höstens MTB-lopp – arrangemangschef Martin Terry guidar!

För att garantera en MTB-upplevelse utan motstycke i höst görs små anpassningar av bansträckningen. I en intervju beskriver Lidingöloppet MTB:s arrangemangschef Martin Terry justeringarna, och delar expert-tips om framgångsrika strategier utmed banan.      

1. Vilka justeringar görs av bansträckningen inför höstens MTB-lopp?
Lidingöloppet MTB går utmed det klassiska 30-kilometersspåret - en episk utmaning för löpare i hela Sverige och som nu, för första gången, introduceras för MTB-cyklister. Eftersom banan går genom vackra naturlandskap är den även ett populärt utflyktsmål.  För att garantera en säker lopp-upplevelse för samtliga har bansträckingen därför anpassats vid de partier där cykelbanan tangerar populära gångstigar.

Ett sådant möte har exempelvis noterats vid den tredje kilometermarkeringen, intill Kottlasjön. Bansträckningen där har därför justerats utmed Långängen.

Även Elfviksleden är ett populärt promenadstråk, så för att garantera allas säkerhet kommer bansträckningen på norra Lidingö att gå genom Elfviks skogar och inte utmed kusten.

Studera gärna den nya bansträckningen, markerad i blått, här!

2. Vilka fördelar ger anpassningarna, utöver högre säkerhet?
Ändringarna skapar ett bättre flow i cyklingen med ett jämnare flöde av cyklister och flera flacka partier för kappkörning eller återhämtning.  Ur ett rent estetiskt perspektiv är den nya sträckningen dessutom vackrare då den går genom Långängens natursköna ängsmarker, så det finns fördelar för både elit och motionär.  

3. Du känner till Lidingölopps-spåret bättre än någon annan. Har du några tips och tricks om hur man ska lägga upp strategin inför loppet?
Ge järnet från början - de första kilometerna är skonsamma!

4. Lidingöloppet 30km är känt bland löpare i hela Sverige för sina vackra naturscener. Vilken är den bästa delen av MTB-banan i höst?
Utsikten vid Bosön/vattenhoppet.

5. Vilken typ av underlag kan cyklisterna förbereda sig på?
Banan är bred löpstig utmed ca 1 % gräs (på den klassiska starten på Koltorps Gärde och på målrakan på Grönsta), 95 % grus, 2 % asfalt och 2 % skogsstig. Det faktum att så långa partier går över grus är unikt för Lidingöloppet MTB 30 och gör att en dämpad cykel inte är ett måste för loppet.

Våra sponsorer