Regler

Följande regler gäller för deltagande i Lidingöloppet On Tour Powered by Klövern 2021.

Deltagarna skall genomföra respektive etapp mellan de datum som anges på loppen sidor på tcslidingoloppet.se.

För att delta samt kunna få ett slutresultat så måste deltagaren vara anmäld (sker via lidingöloppet.se) samt ha genomfört den aktuella sträckan samt rapporterat in ett korrekt resultat innan söndagen kl 23.59 under den aktuella loppveckan på orten.

Tjejer och killar tävlar i varsin klass, resultatlista redovisas separat på lidingoloppet.se

Deltagaren skall starta och gå i mål vid de punkter som anges på respektive etapp på lidingoloppet.se

Loppet skall genomföras enligt den bansträckning som anges på lidingoloppet.se. Mindre avvikelser ex. pga s k GPS-fel samt andra orsaker accepteras.

Du kan endast gå/springa en etapp under de datum som denna är "öppen". Datumen anges på respektive etapp-sida. Resultat som görs på en viss etapp utanför de aktuella tävlingsdatumen kan med andra ord inte räknas in i Lidingöloppet On Tour Powered By Klövern.

Det är fullt tillåtet att springa eller gå en viss etapp flera gånger under tävlingsdatumen. Det bästa av dina resultat räknas in i Lidingöloppet On Tour Powered By Klövern.

Det är inte tillåtet att genomföra de olika sträckorna på annat sätt än att gå eller springa. Eventuellt fusk leder till omedelbar diskvalificering från alla lopp ingående i Lidingöloppet On Tour Powered By Klövern.

Deltagaren är medveten om att tidtagning sker med GPS vilket inte alltid är en 100%-ig metod. Arrangören kan inte ta ansvar för eventuella GPS-avvikelser.

Våra sponsorer