Medalj & Diplom

Digital medalj
Din digitala medalj kommer att skickas via email till dig efter registrerat resultat, via resultatmailet.

Diplom
Diplomet är digitalt och du kan ladda ned det via din resultatsida/email.

Våra sponsorer