Information från TCS Lidingöloppet angående Coronaviruset samt dess påverkan på våra lopp 2020.

Här har vi sammanställt frågor och svar kring coronautbrottets påverkan på Lidingöloppets olika arrangemang. Sidan kommer att uppdateras löpande när vi har ny information.

Hur ställer sig arrangören Lidingöloppet till de nya rekommendationerna från Hälsovårdsmyndigheten om att offentliga sammankomster med mer än 50 deltagare bör förbjudas?
Vi är medvetna om att vi och våra evenemang berörs av detta beslut men självfallet så respekterar vi och följer myndigheternas åtgärder i syfte att bekämpa coronaviruset till fullo.

Kommer TCS Lidingöloppet att ställas in?
Vi hoppas och tror att TCS Lidingöloppet sista helgen i september ligger så pass långt fram i tiden att detta ej påverkas av coronautbrottet. Vi kommer dock självfallet att följa utvecklingen noga och hålla en tät kontakt med myndigheterna i frågan.

Kommer Lidingöloppet MTB den 2:a maj att ställas in?
Utifrån det rådande läget så har vi beslutat att inte genomföra Lidingöloppet MTB i början av maj. Lidingöloppet MTB kommer att genomföras i avkortad form i direkt anslutning till den ordinarie Lidingöloppshelgen i september. Loppet kommer att starta från Koltorps gärde lördagen den 26:e september kl. 19 och kommer sedan i princip följa samma sträckning som det klassiska löploppet som avgjorts tidigare under dagen. Det blir en unik möjlighet att få uppleva det legendariska Lidingöloppsspåret på två hjul, dessutom i mörker.

Vad skiljer Lidingöloppet MTB den 26:e september från det Lidingöloppet MTB som var planerat till den 2:a maj?
Förutom att vara betydligt kortare än ursprungsversionen så kommer september-upplagan att genomföras i mörker varför pannlampa kommer vara obligatorisk. Å andra sidan så tror och hoppas vi att chansen att få vara en del av den stora Lidingöloppshelgen samt möjligheten att få cykla den klassiska 3-milsbanan kommer att vara mycket attraktivt och också locka nya deltagare. MTB-loppet i september kommer inte innehålla någon tävlingsklass utan kommer bara vara öppen för motionärer. Prispengar kommer inte att finnas men självklart kommer tidtagning att erbjudas för alla. För deltagare som inte redan var anmälda till Lidingöloppet MTB så kommer priset för deltagande att vara 895 kr, då ingår även mat efter målgången.

Kommer Vårmilen den 1:a maj att ställas in?
Av samma skäl som att vi inte vill genomföra MTB-loppet i början av maj så kan vi heller inte genomföra Vårmilen som planerat. De som hade hunnit anmäla sig till Vårmilen har kontaktats och har erbjudits plats i motsvarande lopp (5 eller 10-km) under Lidingöloppshelgen i september

Jag var anmäld till något av loppen under Lidingöloppet MTB eller Vårmilen, vad händer med min anmälan?
Om du var anmäld till antingen Lidingöloppet MTB 23 km eller Lidingöloppet MTB 63 km så kommer du kunna välja att flyttas över och få en startplats till det nya loppet som äger rum lördagen den 26:e september. Om du hade hunnit anmäla dig till något av barnloppen kommer erbjudas plats i motsvarande lopp våren 2021. Om du var anmäld till Vårmilen (5 eller 10 km) så kommer du automatiskt att flyttas över och få en startplats i antingen 5 eller 10 km-loppen under Lidingöloppshelgen sista helgen i september.

Jag var anmäld till något av loppen under Lidingöloppet MTB eller Vårmilen men har tyvärr inte möjlighet eller vill inte delta i det nya föreslagna loppen.
Om du mot all förmodan inte har möjlighet att springa i september så vill vi att du ska veta att din erlagda anmälningsavgift till 100% går tillbaka till våra arrangörsklubbar IFK Lidingö Friidrott och IFK Lidingö Orientering och till deras ungdomsverksamhet. Du har även möjligheten att byta din startplats på cykelloppet till valfritt löplopp under Lidingöloppshelgen.

Kan jag få min anmälningsavgift återbetalad nu när loppen inte blir av på de planerade datumen?
Vi kommer inte betala tillbaka deltagaravgifter, däremot erbjuder vi alla deltagare plats i ersättningsloppen under Lidingöloppshelgen i september alternativt i valfritt löplopp under samma helg.

Kommer jag kunna anmäla mig till det framflyttade Lidingöloppet MTB även om jag inte var anmäld till det ordinarie MTB-loppet?
Javisst, även om du inte hann anmäla dig till det ordinarie MTB-loppet så kan du självklart cykla det nya loppet i september. Anmälningsavgiften kommer att vara 895 kr, förutom vanlig utrustning så kommer pannlampa vara ett krav för deltagande.

Kommer ni att stoppa deltagare i från länder där smittan är spridd från att delta i era lopp?
Vi kommer att följa myndigheters rekommendation och beslut. När det kommer till utländska deltagare är respektive ambassaders rekommendation gällande resor också vägledande.

Jag har varit på resa i drabbade länder. Kommer jag att få delta i något av Lidingöloppets arrangemang ?
Det är viktigt att du som individ håller dig uppdaterad kring vad myndigheterna och sjukvården rekommenderar om du varit i drabbade länder. Kontakta sjukvården om du misstänker att du kan ha smittats vid besök utomlands.

Vad händer med loppen som ingår i Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern?
Flera av loppen som ingår i Lidingöloppet on Tour Powered by Klövern är antingen inställda eller flyttade. Följ utvecklingen på lidingöloppet.se eller på respektive lopps hemsida.

Jag är anmäld till något av loppen under TCS Lidingölopps-helgen. Kommer jag få tillbaka min anmälningsavgift?
Vi utgår just nu från att den 56:e upplagan av TCS Lidingöloppet kommer att genomföras som planerat men vi följer såklart löpande myndigheternas rekommendationer om läget. Om problemen kvarstår när vi närmar oss arrangemanget så kommer vi i god tid att kontakta anmälda deltagare med information om vad som kommer att gälla.

Om jag anmäler mig nu och ni sedan tvingas ställa in loppet pga myndigheters beslut, kommer jag få mina pengar tillbaka då?   
Om vi tvingas fatta beslut om att ställa in loppet 2020 så kommer vi att kontakta er med information om vad som kommer att gälla.

Jag genomför just nu En Svensk Klassiker, vad händer med de övriga loppen?
Vätternrundan meddelade den 3:e april att loppet 2020 ställs in. Du som just nu genomför En Svensk Klassiker kommer att kunna tillgodoräkna dig Vätterrundan 2021 i din Klassiker. En Svensk Klassiker och loppen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i samhället och myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Vi hoppas givetvis att de aktuella insatser som nu genomförs får den verkan som önskas så att övriga lopp kan genomföras som planerat.

Hur kan jag löpande hålla mig uppdaterad om läget?
Vi kommer löpande att rapportera om status kring våra arrangemang och hur de påverkas av coronautbrottet via våra sociala medier (Facebook och Instagram) samt via vår hemsida, www.lidingloppet.se

Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, hur får jag veta vad som gäller?
Kontakta oss på info@lidingoloppet.se alternativt på telefon 08-765 26 15 (telefontid 9.30-15.30, lunchstängt 11.45-12.45 så hjälper vi dig den vägen.

Lidingöloppets arrangemang