Lidingöloppet frågar politiker om vardagsmotion och folkhälsa!

Det är slutspurt i svensk politik - ett koncept som Lidingöloppets deltagare känner utan och innan! Vi har därför frågat företrädare för de åtta riksdagspartierna hur väl de själva känner idrottsrörelsen, hur de vill motionera för motionsidrott, och hur Sverige ska bli friskare i det långa loppet!

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet


Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker för dig"?
- Jag tänker genast på styrka och uthållighet, inte helt olikt vad som också behövs i svensk politik. Själv har jag aldrig gjort en traditionell svensk klassiker men är en glad motionär.


Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
- Ett idrottsintresse har man ofta kvar genom hela livet. Därför vill vi ge barn möjlighet att hitta en idrott de gillar redan i tidig ålder. Centerpartiet tycker att idrottsklubbar ska få komma till fritids och skolan, så att barn kan få testa många olika idrotter. Då kan fler hitta en favorit och kanske börja med en idrott.


Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik?
- Det är viktigt att lägga förslag inom alla områden, både i riksdagen men också på regional och kommunal nivå. Även inom idrottens område.

 

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna

Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker" för dig?
- Det betyder blod, svett och tårar.


Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
För att fånga upp barn i fysiska aktiviteter så tror vi att idrottsrörelsen behöver samverka tätare med skolan, det görs redan i dagsläget – men det kan göras mer. Sedan måste vi vara lyhörda mot idrottsrörelsen och ge dem de förutsättningar som krävs för att fånga upp folk i olika aktiveter


Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik?
- Ja, det borde vi! Vi borde motionera mer om idrotten överlag, det är en god kraft i samhället som gör stora insatser både för folkhälsan och erbjuder folk ett socialt sammanhang. Idrotten förtjänar mer uppmärksamhet från politiken.


 

Per Bolund, språkrör Miljöpartiet


Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker" för dig?
- Mycket motion! Skidor, cykling, simning och löpning - en härlig och utmanande variation!


Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
- Vi vill dels stötta idrottsföreningar och civilsamhället med förutsägbara, långsiktiga stöd. Vi behöver också se till att det byggs fler hallar och idrottsanläggningar. Sen behöver vi också göra det enklare för unga att vardagsmotionera. Till exempel vill vi göra det lättare för barn och unga att gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter. 


Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik?
- Vi behöver mer politik som stöttar den viktig folkrörelse som motionsidrotten är, både från riksdagsmotioner och regering.  Idrottens återstart, jämlik tillgång till idrott för alla barn och stöd till föreningslivet är viktiga frågor för Miljöpartiet framåt. 

 

 


Azadeh Rojhan Gustafsson, idrottspolitisk talesperson Socialdemokraterna

Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker" för dig?
- För mig är det symbolen för en stark och allsidig idrottsprestation; skidor, cykling, löpning och simning. Och allt inom ett år. Starkt jobbat!

Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
- Vi vill att det ska finnas god tillgång till idrottsanläggningar och ytor för spontanidrott i våra bostadsområden. Alla skolor bör ha en utomhusmiljö som stimulerar till rörelse och lek. I vårt idrottspolitiska program skriver vi:
· att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta,
· att tjejer och killar kan utöva idrott på lika villkor, 
· att alla får 30 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan eller på fritids, 
· satsa på idrott och friluftsliv för äldre, 
· att öka resurserna till idrotten så att skolan eller kommunen kan anställa fler idrottsledare i utsatta områden.

Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik?
- Ja absolut. Som regering presenterar man sin idrottspolitik i en proposition. I budgetpropositionen för 2021/2022 skrev vi:Av Riksidrottsförbundets (RF) enkätstudie, Svenska folkets relation till motion och idrott 2018, där personers deltagande i organiserade motionsaktiviteter undersöks, framgår att 49 procent av de tillfrågade mellan 6 och 80 år deltog i minst tre motionsaktiviteter i veckan och ytterligare 28 procent deltog i minst en till två motionsaktiviteter i veckan. Nivån har varit konstant sedan 2002. Kvinnor, barn och ungdomar motionerar i högre utsträckning än män och äldre.

 
Jakob Forssmed, vice partiledare Kristdemokraterna

Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker" för dig? 
- En klassisk svensk utmaning som många gör någon gång i livet – alltså genomför de klassiska loppen i fyra olika discipliner på ett år. Det är ju något som för många också lägger om livsvanor och blir som ett gott gift – att fortsätta med träning och tävling. För egen del har jag dock enbart sprungit Lidingöloppet. Ett häftigt lopp med imponerande logistik, dock var det 2019 och vädret hade skrämt bort det mesta av publiken samt att jag hade tränat för på tok för lite på nedförslöpning, vilket påverkade upplevelsen. Vätternrundan är väl det som i övrigt ligger närmast till hands. Brukar komma upp i 400-500 mil per år i cykelsadeln så har jag väl hyggliga förutsättningar för att träna upp mig för Vättern, men tiden har inte riktigt funnits för det. Men någon gång!

Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
- Jag är bekymrad över att så många barn och unga trillat ur idrotten i samband med pandemin, och att det nu med tuffare hushållsekonomi för många familjer kan bli fler som gör det och färre som återvänder. Därför föreslår vi ett fritidskort laddat med pengar som kan användas till ledarledda aktiviteter i exempelvis för att delvis finansiera träningsavgift i den lokala idrottsklubben. Alla barn mellan åk 2-9 ska få kortet. För de flesta är vårt föreslagna belopp 500 kronor per barn och år, men för barn i ekonomiskt utsatta hushåll ska beloppet vara 2400 kr. Detta är viktigt för att utgiften för barns fritidsaktivitet inte ska behöva ”konkurrerar” med andra utgifter i hushållet. 

Vi behöver också främja aktiva transporter till skola och jobb och öka idrottstimmarna i skolan.

Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik? 
- JA! Ohälsan kostar stora belopp och bristen på rörelse kan ju också kopplas till svagare skolresultat och ökad psykisk ohälsa. Motionsidrott är ju en av våra viktigaste insatser för ökad hälsa. Och dessutom ofta så härlig och gemenskapsbringande, även om det kanske inte alltid känns så en motvindsdag i mörker och snöblandat regn.
Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet

Vad betyder begreppet "En Svensk Klassiker" för dig?
- Det är en enorm prestation att ha genomfört Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet inom ett år, oavsett om du är proffs eller en glad motionär.

Svenska folket, i synnerhet barn, rör sig allt mindre och stillasittandet gör oss sjuka i onödan. Hur vill du, genom din politik, främja vardagsmotionen och få Sverige på fötter?
- För Vänsterpartiet är det centralt att det finns goda möjligheter till idrottande för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och ekonomiska förhållanden. Det handlar om en bred palett av insatser som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att leva ett aktivt liv. Vad det gäller barn och ungdomar så är det viktigaste att fler hittar en idrott de trivs med och har råd med. För att det ska bli möjligt vill vi införa en gratis idrottsskola för alla barn i åldersgruppen 6–12 år. Vi vill även att barn ska röra sig mer i skolan och driver därför att skolan ska genomföra en timmes fysisk aktivitet om dagen. Det behöver inte göras inom idrottsämnets ram. Vi föreslår även investeringsstöd för att bygga fler hallar och andra idrottsytor samt riktade insatser för parasporten.

Bör vi motionera mer om motionsidrott i svensk politik?
- Ja det tycker jag.

 
 * Frågorna i enkäten har utsänts till samtliga företrädare för Sveriges riksdagspartier, med två uppföljningsmeddelanden. De partier som inte företräds i listan ovan har valt att inte medverka.    

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer