Rosa Bandet-loppet firar årets Rosa Bandet-kampanj!

I år bidrog Rosa Bandet-loppet med 200 000kr till svensk cancerforskning!

Rosa bandet kampanjen

Rosa Bandet-loppet stämmer in i Cancerfondens firande av en mycket framgångsrik Rosa Bandet-kampanj 2020. Som ett arrangemang dedikerat till folkhälsa är Rosa Bandet-loppet särskilt stolt över att i år ha bidragit med 200 000kr till svensk cancerforskning - samtidigt som vi kunnat upprätthålla folkhälsomyndighetens krav på social distansering.  

Cancerfonden har nyligen meddelat att det totala insamlade beloppet under Rosa Månaden 2020 uppgick till hela 89 miljoner kronor. Det är med stor glädje och stolthet som Rosa bandet-loppet deltar i firandet av den här insatsen som har engagerat goda krafter över hela Sverige!

Vi vill passa på att hylla alla deltagare som i år ställde upp det virtuella Rosa Bandet-loppet och hjälpte till att färga löpspåren rosa över hela Sverige. Tillsammans bidrog Rosa Bandet-loppet med 200 000 kronor till Cancerfonden! Er insats är särskild viktig för folkhälsan ett år som detta – genom er medverkan i det virtuella Rosa Bandet-loppet har ni bidragit till svensk cancerforskning, minskat risken för att själva drabbas, inspirerat löpare över hela Sverige, och samtidigt upprätthållit folkhälsomyndighetens krav på social distansering. Det är en stor insats för det friska Sverige!

Om Rosa Bandet-kampanjen 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober varje år med syfte att samla in pengar till svensk cancerforskning, sprida kunskap om cancer samt bedriva påverkansarbete. Varje år drabbas fler än 60 000 personer i Sverige av cancer. Tillsammans färgar vi Sverige rosa genom olika aktiviteter och samlar in pengar till forskning med målet att färre ska drabbas och fler ska överleva sin cancer. Mer information om kampanjen finns på www.cancerfonden.se/rosabandet

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer