Barnkonventionens födelsedag 20 november

I samband med den stora barndagen vill vi på Lidingöloppet uppmärksamma vikten av barnkonventionen och vad vi gör för att stötta barn och ungdomar.

20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. Alla barn har lika värde och samma rättigheter. Målet var och är fortfarande att ge alla barn rätten till ett värdigt liv - oavsett vilka de är och var de bor. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det betyder att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar (https://unicef.se/)

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för en stor del av verksamheten som rör barn. Lidingöloppet gör i samband med sina två ägande föreningar projektet ”aktivera Lidingö”. Syftet med projektet är att skapa en gemenskap och att förbättra den mentala och fysiska hälsan för elever i Lidingö kommun. Överskottet från Lidingöloppet går direkt till våra två ägarföreningar. Både friidrotten och orienteringen jobbar aktivt med barn och ungdomar för att skapa en samhörighet och en meningsfull fritid. Alla är välkomna att delta efter egen förmåga.

För att ytterligare främja barn- och ungdomsverksamhet har lokala föreningar möjlighet att under TCS Lidingöloppet jobba som funktionärer för att samla in pengar till föreningen.

Med projekt som Järvastafetten och skolstafetten värnar vi om vikten av integration, glädje och hälsa. Skolstafetten Järva kommer att genomföras den 28 maj 2020 på Spånga IP. Banan består av ett 1,7 km långt löparspår och riktar sig till grundskolorna skolorna i Järvaområdet. Genom vårt samarbetsprojekt med Skolstafetten Järva, blir deltagande skolor på Järva Skolstafett bjudna till att delta på Lidingö Skolstafett.

Vi hoppas kunna bidra till en ljusare framtid, för alla barn!

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer