Banändringar

TCS Lidingöloppets bana har i princip haft samma utseende sedan starten 1965. Vid några tillfällen har banan ändrats p.g.a. ändringar i hur bebyggelsen på Lidingö ser ut. 

Banförändring 2018

TCS Lidingöloppet 30 - Ändring 2018
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets bana genom området lagts om. Ca 24,5 km från målet går banan nu på ett nytt spår sedan 2017 söder och väster om det gamla. Den andra banförändringen har gjorts vid Breviksbadet, där banan 2018 återgår till tidigare sträckning för att undvika det trånga partiet över träbron.
Banförändringar innebär att banan blir totalt 30 280 meter. 

TCS Lidingöloppet 15 - Samma som 2017
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets bana genom området lagts om (ca 14 km från målet). Löparna kommer att springa 200 m kortare på Ekholmsnäsvägen. Den andra förändringen har gjorts vid vändpunkten vid Södergarn (7,5 km från mål), där den nya sträckningen lagts på en 397 m lång slinga med 24 höjdmeter nedför och lika mycket uppför och de tidigare 150 m slätlöpning ha tagits bort. Dessa banförändringar innebär att banan
blir totalt 15 040 meter. 

Karta med nya bansträckningarna

Banan är mätt med en famnstake från 1966, 148 cm och försedd med hästskosöm i ändarna och spengummi på handtaget, 675 vändningar gav 1000 m.

Våra sponsorer

tcs TATA Consultancy Services

Huvudsponsorer

Officiell partner

Arrangörer