Vän med hästen

Cyklister och ryttare drivs delvis av samma längtan, att få tillbringa tid i naturen tillsammans med de ”redskap” de gillar bäst. Men eftersom cyklar sorteras som lite oberäkneliga för hästar kan möten bli utmanande. Och till skillnad från cyklar som helt går att bestämma över är det svårare att kontrollera en överraskad häst.

Vän med hästen

Gemensamt är cyklister och ryttare stortrivs i skogen. Gemensamt är också att både hästar och cyklar rör sig relativt snabbt, i relation till fotgängare. Men när cyklisterna snabbt kan bromsa ner vid fara eller möten är det värre med hästar. Blir de rädda styrs de av instinkt och eftersom de är flyktdjur sätter de oftast fart när de överraskas av något som skrämmer dem. Då kan det bli farligt, för alla inblandade. Så här måste du som cyklist ta hänsyn, oavsett vem som eventuellt har företräde. 

Renodlade ridspår bör undvikas av cyklister på samma sätt som ryttare bör undvika att rida längs uppmärkta MTB-leder. Det är grundregeln att förhålla sig till om du vill undvika problem. Men ibland är möten oundvikligt, antingen när stigar och ridvägar korsas eller om leden tillåter flera aktiviteter. Då gäller det att tänka till för att motverka onödig friktion. 

Gör dig hörd!
Det enkla grundtipset för dig som cyklist är att uppträda vänligt och sänka farten vid möten. Det gäller inte bara med hästar utan alla former av möten. Att använda ringklocka är ett enkelt sätt att göra sig hörd på avstånd, utan att behöva höja rösten. Men eftersom hästar kan skrämmas av det ljudet är det bättre att bromsa ned och få kontakt med ryttaren. Då kan du också fråga hur mötet bäst sker, med hänsyn till hästen. Tänk också på att hästarnas synfält är så bra att de oftast uppfattar en cyklist som kommer bakifrån före ryttaren. Det betyder att ryttaren kanske inte hinner kontrollera hästen innan den blir rädd. Vid gruppcykling är det klokt om den som ligger först också informerar om hur många cyklister som kommer att passera. Den som ligger sist i gruppen kan även berätta att alla har passerat.  

Anna-Lena Eliasson är både cyklist och ryttare. Till vardags jobbar hon som polis och hennes förståelse för båda aktiviteter är därför stor. Så här tycker hon att du som cyklist bör hantera möten med hästar i skogen.  

- Oavsett vem som eventuellt har ”företräde” måste man alltid komma ihåg att hästar är lättskrämda. De är också flyktdjur viket betyder att de kan reagera instinktivt på eventuella faror genom att fly. Hästar och ryttare har också olika erfarenheter med sig i bagaget och reagerar olika i dessa situationer. En skrämd häst är inte bara en fara för ryttaren utan kan också bli en fara för cyklisten eller andra i närheten. Därför måste du som cyklist sakta ner i god tid, och få kontakt med ryttaren. Det gäller oavsett hur du möter en häst. Så snart du har dialog med ryttaren kan ni diskutera hur mötet bäst sker. Berätta också om det kommer fler cyklister som tillhör gruppen, så att ryttaren kan förbereda sig på det. Genom det enkla och trevliga bemötandet är sannolikheten stor att det inte blir några sura miner eller onödiga konflikter. 

Säg hej!
Om din favoritcykling ligger i anslutning till natur där ryttare är lika vanligt som cyklister är det klokt att leta upp de stall eller ridklubbar som finns i området och prata hur ni bäst förvaltar er favoritskog, till gagn för alla. Alldeles säkert kan ryttarna peka på platser där det oftare kan bli problem, tillexempel längs sträckor där de gärna gasar på och där cykelleder samtidigt korsar.

Kanske kan ni hitta bättre lösningar på hur leder och stigar dras eller åtminstone korsar varandra. Om ni kan enas om lösningar som gör det bättre för alla, oavsett aktivitet, och lyfter det med markägaren eller kommunen kanske ni kan få hjälp att lösa utmaningarna. Det brukar vara ett betydligt trevligare sätt att hantera eventuella konflikter istället för att föreslå förbud för någon aktivitet. För baksidan med förbud är om de inte efterlevs. Då ökar risken för konflikter – oavsett vem eller vilka som har företräde. Och är det allemansrätten som råder i området ska den vara för alla. Då gäller det att du, som vän av din aktivitet, är engagerad och lyfter fram synpunkter och önskemål i ett sammanhang där det kan göra skillnad. Det är definitivt en bättre metod framför att elda på möjliga konflikthärdar. 

Hästar, precis som allt annat levande, har också förmågan att vänja sig med det mesta, däribland cyklister. Så när du får chansen att låta en häst bekanta sig med en cykel kan det vara en bra investering för att minska rädslan över tid. Bjussa på en morot så blir ni kompisar!

Våra sponsorer