Sjukvård

Hälsodeklaration till alla löpare i TCS Lidingöloppet
För att minska risken för olyckor under loppet, skickar Lidingöloppet ut en hälsodeklaration via e-post till alla deltagare några dagar före loppet. Hälsodeklarationen är utvecklad av Europeiska Hjärtläkarföreningen och används för att stödja dig som löpare i att fundera över om du har rätt förutsättningar för att klara av den utmaning som Lidingöloppet innebär. Syftet är att du som löpare ska reflektera över din form och hälsa inför loppet.

lidingöloppet sjukvård

TCS Lidingöloppet har läkare, sjukvårdare och sjukgymnaster som tar hand om de skador som löpare och besökare kan drabbas av. 
Sambandscentralen som koordinerar denna personal på plats nås på tel nr 08-559 262 09 under Lidingöloppshelgen.

När 40 000 människor samlas på ett och samma område kan både stora och små olyckor inträffa. Vanligast är vätskebrist, fotstukningar, skrubbsår och kramp. Därför har TCS Lidingöloppet följande sjukvårdspersonal på plats uder helgen.

Läkare
Läkare finns på Grönsta gärde under hela helgen. På lördagen finns läkare även vid starten på Koltorp.

Sjukvårdare
Sjukvårdare finns vid startplatserna, vätskekontrollerna och vid målet. Telefon till Sambandscentralen i S:t Anna gården 08-559 262 09.

Sjukgymnaster
Sjukgymnaster patrullerar utefter banan på den sista milen av TCS Lidingöloppet 30 för att hjälpa löpare som har fått problem.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns på Koltorp, Lidingövallen och Grönsta gärde samt utmed tävlingsbanan.

Praktikertjänst
Praktikertjänst leder sjukvårdsinsatsen under Lidingöloppshelgen. De är Sveriges största hälso- och sjukvårdskoncern som ägs och drivs av de som utför vården. Inom primärvård och rehab drivs drygt 80 vårdcentraler och 50 rehabmottagningar Läs mer på Praktikertjänst.se

Läs hur du laddar för ett säkert lopp >> 

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med