Starttider för alla lopp 2018

Starttider 

(OBS! Med reservation för ändringar.)

Start Grönsta  - Fredag 28 september

TCS LidingöRullet, fredag
Klass Sträcka Starttid
Män/Kvinnor Rullstol 2 km 10:45
TCS LidingöRuset, fredag

Klass

Sträcka

Starttid

Män/Kvinnor

1,7 km 11.00

Män/Kvinnor

4,0 km

11.30

Lidingöloppet På Gång (f.d.Stavgångslopp)

Klass

Sträcka

Starttid

Män/Kvinnor

10 km

14.00
Män/Kvinnor

4,0 km

14.15

Start Grönsta  - Lördag 29 september

Junior- och Veteranklasser Lidingöloppet, lördag

Klass

Sträcka

Starttid

Pojkar 17 och Pojkar 19

10 km

09.00

Flickor 17 och Flickor 19

10 km

09.05

Kvinnor 22 10 km 09.05

Kvinnor 50

10 km

09.10

Kvinnor 60

10 km

09.10

Kvinnor 70

10 km

09.10

Kvinnor 80

4,0 km

09.40

Män 60

10 km

09.30

Män 70

10 km

09.30

Män 80

4,0 km

09.40

Start Koltorp  - Lördag 29 september

Junior- och Veteranklasser Lidingöloppet, lördag  

Klass

Sträcka

Starttid

Män 22 15 km 09.40  1A

Män 50

15 km

09.40  1B

TCS Lidingöloppet 15  (MK 15)

Klass

Sträcka

Starttid

Startgrupp 1 (14001->)1A, 1C

15 km

09.40

Startgrupp 2 (24001->)

15 km

09.50

Startgrupp 3 (34001->)

15 km

10.00

Startgrupp 4 (44001->)

15 km

10.10

Startgrupp 5 (54001->) 15 km 10.20
TCS Lidingöloppet Män /Kvinnor 30km

Klass

Sträcka

Starttid

Startgrupp 1 A, B, C

30 km

12:30

Startgrupp 2 (20001->)

30 km

12:40

Startgrupp 3 (30001->)

30 km

12:50

Startgrupp 4 (40001->)

30 km

13:00

Startgrupp 5 (50001->)

30 km

13:10

Startgrupp 6 (60001->)

30 km

13:20

Startgrupp 7 (70001->)

30 km

13:30

Startgrupp 8 (80001->)

30 km

13:40

Startgrupp 9 (90001->)

30 km

13:50

Startgrupp 10 (100001->) 30 km 14:00
Startgrupp 11 (110001->) 30 km 14:10

Maxtider:
30 km löparna måste passera vissa kontroller före vissa klockslag (reptider). Första kontrollen är Fågelöudde (15 km) som måste passeras före 16.15. Grönsta-kontrollen (20 km) måste passeras 17.00
Sticklinge (23,8 km Vätskan Uddvägen) 17:40.

I övriga klasser och lopp finns ej någon maxtid.

Start Grönsta - Söndag 30 september

TCS Lilla Lidingöloppet, söndag

Klass

Sträcka

Starttid

Pojkar 15

6,0 km

09.00

Flickor 15

6,0 km

09.00

Pojkar 14

6,0 km

09.20

Flickor 14

6,0 km

09.20

Pojkar 13

3,0 km

09.50

Flickor 13

3,0 km

10.00

Pojkar 12

3,0 km

10.10

Flickor 12

3,0 km

10.20

Pojkar 11

1,7 km

10.40

Flickor 11

1,7 km

10.50

Pojkar 10

1,7 km

11.00

Flickor 10

1;7 km

11.10

Pojkar 9

1,7 km

11.20

Flickor 9

1,7 km

11.30

Pojkar 8

1,7 km

11.40

Flickor 8

1,7 km

11.50

Pojkar 7

1.7 km

12.00

Flickor 7

1,7 km

12.10

Knatteloppet "Vuxenfri"

1,7 km

12.20

Knatteloppet

1,7 km

12.30

Knatteloppet

1,7 km

12.40

Start Grönsta gärde
Rosa Bandet-loppet, söndag

Klass

Sträcka

Starttid

Startgrupp 1 A, B (13001->)

10 km

13.30

Startgrupp 2 (23001->)

10 km

13.40

Rosa Bandet gruppen

10 km

13.40

Startgrupp 3 (33001->)

10 km

13.50

Startgrupp 4 (43001->)

10 km

14.00

Startgrupp 5 (53001->)

10 km

14.10

Startgrupp 6 (63001->)

10 km

14.20

Startgrupp 7 (73001->)

10 km

14.30

Startgrupp 8 (83001->)

10 km

14.40

Mixgruppen

10 km alt. 4 km

14:50

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med