Lidingöloppet - Tidtagning - kom ihåg Chipet!

Tidtagning - Kom ihåg Chipet

Ta loss ditt chip som sitter på nummerlappens framsida och fäst det på din sko. Se en utförligare chipinstruktion på baksidan av nummerlappen. Chipet registrerar dina mellantider, cirka var femte kilometer på 30 km-loppet, och din sluttid. Tävlingstiden startar när startskottet går. Chipet är ett engångschip och källsorteras som brännbart. Det finns ytterligare ett chip på baksidan av din nummerlapp. Ta inte bort det! Det är ett extra säkerhetschip.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med