Lidingöloppet - Omklädning och dusch

Omklädning och dusch

Kom gärna tävlingsklädd. Omklädning och dusch finns i anslutning till målet på Grönsta gärde. Dusch finns även på logiplatserna och i begränsad skala på
Lidingövallen.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med