Lidingöloppet - Byte av deltagare

Byte av deltagare

Går det bra att ta över en annan persons startplats?
Ja. Men namnbytet måste göras då man ej får delta i en annan deltagares namn. 
Det går att göra namnbyte på plats vid Efteranmälan på Lidingövallen. Tag med den först anmäldes Startbevis och hämta ut nummerlappen. Gå sedan till "Efteranmälan" och registrera namnbytet. Namnbyte kostar 300 kr och kan endast göras på plats innan ditt lopp, ej i efterhand. Man får ej springa i annan persons startnummer.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med