Lidingöloppet - Trafikinformation till boende Lidingö

Trafikinformation till boende på Lidingö

Vi har under flera år arbetat med olika trafiklösningar för att minska bilköerna under Lidingöloppshelgen. Är du boende på Lidingö ber vi dig ta del av följande information om trafikändringar, avstängningar m.m. som förekommer under TCS Lidingöloppshelgen.

TCS Lidingöloppet är världens största terränglopp med över 45 000 deltagare under helgen. Det världskända loppet har arrangerats sedan 1965 och de flesta Lidingöbor är välbekanta med loppet. För er som är nyinflyttade vill vi meddela att det innebär begränsad framkomlighet i trafiken, framförallt under lördagen 23 september. Se till att ta extra tid på er om ni behöver köra bil och passera korsningen vid Lidingövallen.


Sticklinge
Sticklinge har i många år haft en tuff trafiksituation och för att lösa detta, enkelriktas Kyttingevägen för trafik ut från Sticklinge som istället leds om via Tyktorpsvägen och Sticklingevägen. Sticklingevägen kommer att enkelriktas för trafik in mot Sticklinge och du kör in via Kyttingevägen. Allt detta gör vi för att bilisterna ska slippa mötas med trafikkaos som följd.


Från Rudboda in mot Stockholm
Kör söderut i rondellen vid Lidingövallen in på Kyrkvägen och följ anvisning därifrån.

Till Rudboda från Stockholm
Kör Norra Kungsvägen.

Avspärrningarna i östlig riktning på Norra Kungsvägen mellan Lidingövallens rondell till Källängsvägen gäller under lördag och söndag i riktning mot Ropsten. Kl 08.00-19.30 lördag och kl 08.00-17.00 söndag.


Kyrkvägen
Det kommer inte gå att köra i riktning från Lidingö centrum till Lidingövallen (mellan Stockholmsvägen och Norra Kungsvägen) under tiden 08.00-19:30 lördag och kl 08.00-17.00 söndag.
(du kan alltså köra söderut på vägen, men inte norrut)

Kyrkvägen
Mellan korsningen från Läroverksvägen-Bredablicksvägen kommer man ej kunna köra mot centrum lördag och söndag kl 13.30-19.30.


Klicka på bilden för en större karta
Avstängda trafikljus
Vi nödgas att stänga vissa trafikljus främst under lördagen och det är följande ljus som berörs:

 • Korsningen Källängsvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Lejonvägen / N:a Kungsvägen
 • Korsningen Kyrkvägen / Kyrkallén 
 • Korsningen Läroverksvägen / Vasavägen
 • Korsningen Lejonvägen / Vasavägen

Begränsad framkomlighet
Där loppet passerar bilvägar kommer det finnas vägslussar/trafikvakter, vilket innebär begränsad framkomlighet i perioder under helgen.
Dessa platser är:

 • Elfviksvägen, vid Hustegaholm. (Lör)
 • Fågelöuddevägen. (Lör)
 • Södergarnsvägen. (Lör)
 • Bosövägen. (Lör)
 • Trolldalsvägen, vid Kyttingetippen. (Lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid Krabb-/Kräftvägen. (Lör-sön)
 • Uddvägen, vid Sticklingebadet. (Lör-sön)
 • Rödstuguvägen, längst nere vid viken. (Lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, vid Abborrparken. (Lör-sön)
 • Tyktorpsvägen, väster om Sticklingevägen vid dammarna. (Lör-sön)
 • Kyttingevägen, vid golfbanans södra spets. Se avsnitt Sticklinge överst på sidan ang. enkelriktningar. (Lör-sön)

 

Om ni har ytterligare frågor  är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon.
Telefon 08-765 26 15, E-post: info@lidingoloppet.se

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med