Lidingöloppet - Banändringar TCS Lidingöloppet 2017

Banändringar

TCS Lidingöloppets bana har i princip haft samma utseende sedan starten 1965. Vid några tillfällen har banan ändrats p.g.a. ändringar i hur bebyggelsen på Lidingö ser ut. 

Banförändring 2017

TCS Lidingöloppet 30
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets bana genom området lagts om. Ca 24,5 km från målet går banan nu på ett nytt spår söder och väster om det gamla. Den andra banförändringen har gjorts vid Breviksbadet, där banan går över spången vid 28 km skylten. Där görs också en sneddning mellan mellan 28:e och 27:e kilometern (ca 27,5 km från målet). Banförändringar innebär att banan blir totalt 30 250 meter. 

TCS Lidingöloppet 15
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets bana genom området lagts om (ca 14 km från målet). Löparna kommer att springa 200 m kortare på Ekholmsnäsvägen. Den andra förändringen har gjorts vid vändpunkten vid Södergarn (7,5 km från mål), där den nya sträckningen lagts på en 397 m lång slinga med 24 höjdmeter nedför och lika mycket uppför och de tidigare 150 m slätlöpning ha tagits bort. Dessa banförändringar innebär att banan
blir totalt 15 040 meter. 

Karta med nya bansträckningarna

Banan är mätt med en famnstake från 1966, 148 cm och försedd med hästskosöm i ändarna och spengummi på handtaget, 675 vändningar gav 1000 m.

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med