Info om byte av Löpare/Klass

Ska du ta över en anna persons startplats? Gör då ett namnbyte (dock bara inom samma klass) för det är inte tillåtet att delta i något av våra lopp i en annan deltagares namn.


T.o.m. 25 augusti gäller följande:

Betala 200 kr till BG 5642-8113 senast 25 augusti. Uppge namn och personnummer på den som är anmäld samt namn, personnummer, adress, mail, ev förening samt ev meriter på den som tar över platsen. Det går bra att skicka kompletterande uppgifter via epost  info@lidingoloppet.se
Vi tar EJ emot byten efter 25 augusti.


Efter den 25 augusti gäller följande:
Tag med den först anmäldes Startbevis och hämta ut nummerlappen. Gå sedan till Direktanmälantältet på Lidingövallen och registrera namnbytet. Namnbyte kostar 300 kr och kan endast göras på plats, ej i efterhand.
Observera att det EJ är tillåtet att springa i annan persons startnummer/namn. Detta av säkerhetsskäl. Inga namnändringar görs i efterhand av kansliet.

Tänk på att vara ute i god tid då det kan vara kö. Vi rekommenderar att man gör bytet redan på fredag istället för att komma på lördag förmiddag.


Du kan förbereda dig genom att skriva ut en blankett för Byte av löpare, fylla i den och ta med till Lidingövallen, så minskar du din och andras väntetid.

Blanketten gäller även för Byte av Klass. Observera att du endast kan byta till en klass som inte är fulltecknad.
Du kan till exempel inte byta från TCS Lidingöloppet 15 till TCS Lidingöloppet 30 km om 30 km är fulltecknad.


Ladda ner blanketten här! (obs pdf-fil)


Ska du sälja eller köpa en startplats? Läs mer på vår sida Köp & Sälj startplats »

Lidingöloppshelgen arrangeras i samarbete med