Miljöpolicy för TCS Lidingöloppet

Lidingöloppet, världens bästa och mest kända arrangör av terränglopp av olika slag, ska arbeta för att minska den miljöpåverkan verksamheten ger upphov till.

Många människor springer våra lopp och detta, samt allt kring eventet, påverkar miljön på flera vis. Lidingöloppet älskar terräng och vill bevara vår vackra natur att springa i samt främja god hälsa. Därför är det viktigt att vi på TCS Lidingöloppet tar vårt ansvar för att begränsa och minska miljöpåverkan före, under och efter tävlingen.

  • Vårt miljöarbete ska kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och ska uppfylla de krav som lagstiftningen och våra intressenter – deltagare, funktionärer, samarbetspartners och allmänheten – ställer på oss.

  • Vi ska försöka påverka våra anställda, funktionärer, deltagare, leverantörer och samarbetspartners till en högre grad av miljömedvetenhet för att på så sätt kunna minska miljöpåverkan kring loppen.

  • Vi strävar efter att köpa in miljövänliga tjänster och varor framför andra alternativ.

  • Vi ska använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
  • Vi ska skapa förutsättningar för våra deltagare och besökare att finna miljövänliga alternativ för transport till eventet. Vi ska kontinuerligt se över förändringar i omvärlden som kan skapa nya förutsättningar för miljövänlig transport.

  • Vi avser att miljömärka loppen med extern part för att på så sätt visa vårt miljöarbete för deltagare och partners.

Lidingöloppets arrangemang