Rosa Bandetloppet

Med hjälp av alla deltagare och besökare blev utfallet av årets Rosa Bandetlopp hela 252 400 kr till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj!

Detta är en del av starten av den årliga Rosa bandet-kampanjen i oktober. Satsningen möjliggörs av att ICA är loppvärd till Rosa Bandet-loppet som en del av ICAs nationella hälsosatsning.

-Det är en stor ära för oss att vara en del av Cancerfondens kampanj Rosa bandet samtidigt som vi uppmärksammar svensk cancerforskning i samband med loppet, säger Tomas Hoszek Generalsekreterare för Lidingöloppet. 

Samarbetet innebär att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är titelsponsor för Rosa Bandet-loppet (fd. Lidingö Tjejlopp) och att vi tillsammans kan sprida kunskap om hur man kan minska sin risk för cancer genom fysisk aktivitet samt att samla in pengar till svensk cancerfroskning. Under 2016 har det samlats in 252400 kr i samband med loppet till Rosa Bandet-kampanjen. TCS Lidingöloppshelgen, sista helgen i september, ligger rätt i tiden och kommer inleda oktober månads Rosa Bandet-kampanj.

I loppet finns en rosa startgrupp som innehåller 300 platser. Platserna är lite dyrare och hela avgiften går oavkortat till Rosa Bandet-kampanjen.

För att få tillgång till dessa platser uppger deltagren cancerfonden som anmälningskod.

Var med och gör skillnad du också!