Välkomna till årets folkhälsoseminarium den 8 september!

Hälsoaktiviteter för framgång!

Hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid handlar om mycket mer än att göra medarbetarna nöjda. God hälsa bör ses som något strategiskt och nödvändigt för organisationens framgång. Studier  visar på samband mellan fysisk aktivitet och förutsättningar att prestera bra på jobbet. Men vad görs egentligen för att minska sjuktalen? Vi har med oss politiker som Annika Strandhäll och Ella Bohlin!


Läs mer om programmet, 
klicka här »


Välkommen till en inspirerande dag! Anmälan: klicka här »

 

 

 

Årets talare: klicka här »

 

 

 


LL
ESK
GIH
RF
LÖ Stad